Het Financieele Dagblad over combinatie zorg en werk

20 maart 2015

In Het Financieele Dagblad verscheen 14 maart een mooi artikel over onze oproep voor een nieuwe verdeling van werk en zorgtaken. In de huidige participatiesamenleving is er sprake van een groeiende zorgvraag aan burgers. De positie van vrouwen staat hierdoor onder grote druk, aldus Kim Putters (SCP). 

Het combineren van werk en zorgtaken wordt als stressvol ervaren. En aangezien de zorgvraag de aankomende jaren alleen maar zal toenemen roept WOMEN Inc. op om tot een nieuwe verdeling van werk en zorg te komen. We willen vrouwen, mannen, werkgevers en de overheid in laten zien dat we met z’n allen meer stil moeten staan bij wie verantwoordelijk is voor de zorg voor anderen. Dit zijn we namelijk allemaal, maar toch komt de zorg nog steeds vooral op de schouders van vrouwen terecht. Tijd om hier verandering in te brengen!

Tijdens onze bijeenkomst op 6 maart zijn we tijdens een superbrainstorm met werkgevers, beleidsmakers, mannen en vrouwen tot aanbevelingen gekomen om tot een nieuwe verdeling te komen. Deze aanbevelingen worden genoemd in het artikel. Lees hier alle aanbevelingen uit de superbrainstorm terug.

Lees hier het artikel in Het Financieele Dagblad