Merendeel vaders wil minder werken om te zorgen

21 juni 2015

Zeker 60 procent van de vaders met jonge kinderen wil liever meer tijd besteden aan de zorg voor hun kind wanneer praktische zaken en kosten geen rol zouden spelen. Dat blijkt uit het onderzoek De verdeling van zorg voor kinderen dat Motivaction onder ouders van jonge kinderen uitvoerde in opdracht van vrouwennetwerk WOMEN Inc. Toch is de huidige zorgverdeling tussen mannen en vrouwen nog steeds scheef. Uit recente cijfers van CBS komt namelijk naar voren dat slechts 5-7 procent van de kersverse vaders daadwerkelijk minder gaat werken.

Een eerdere peiling van Motivaction (maart, 2015) toont aan dat 58 procent van de mannen en vrouwen zorgtaken gelijk willen verdelen, maar 20 procent doet dit ook in werkelijkheid. Een belangrijke reden hiervoor is het hogere salaris en de financiële verantwoordelijkheid die bij de man ligt. Daar komt bij dat werkgevers, binnen de regels van het huidige vaderschapsverlof, mannen niet of nauwelijks toestaan om minder te gaan werken. Ook vinden veel vrouwen hun eigen inkomen niet opwegen tegen de kosten van kinderopvang, waardoor ze automatisch de zorg naar zich toe trekken.

Jannet Vaessen, directeur van WOMEN Inc.: “Opmerkelijk is dat vrouwen de kosten van kinderopvang terugrekenen naar hun eigen salaris in plaats van naar het gezinsinkomen. Vrouwen moeten dat rekensommetje anders gaan maken en bewust zijn van de financiële consequenties van hun keuzes voor onbetaalde zorg op lange termijn”.

Vaderschapsverlof en kinderopvang spelen een belangrijke rol in het realiseren van een doorbraak in de scheve verdeling van zorg en werk tussen vrouwen en mannen. WOMEN Inc. wil dat vrouwen bewust kijken naar de verdeling van zorg en werk en naar de financiële consequenties van hun keuzes op lange termijn. “Wij willen dat vrouwen niet automatisch de onbetaalde zorg voor anderen op zich nemen”, aldus Jannet Vaessen. Zij doet daarom een dringende oproep: “Wij vragen de politiek om te investeren in een verruiming van het betaald vaderschapsverlof en kwalitatieve opvang van kinderen zodat zowel vaders als kinderopvang als volwaardige zorgpartners worden gezien in de zorg voor onze kinderen”, aldus Vaessen.

De papa-petitie van Ouders van Nu
Vaders in Nederland hebben op dit moment recht op 2 betaalde dagen kraamverlof en 3 aanvullende onbetaalde dagen. Dat is niet meer van deze tijd. Vaders zijn belangrijk bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind en daarom moet er een ruimere verlofregeling komen. Dit vinden ze ook bij Ouders van Nu en zij pleiten daarom voor minstens 10 betaalde dagen verlof en 100 dagen ouderschapsverlof, op te nemen in de eerste 1000 dagen na de geboorte van een baby. Met de papa-petitie willen zij naar de Tweede Kamer. Bij 40.000 handtekeningen of meer komt de verlofregeling opnieuw op de politieke agenda. 

» Teken de papa-petitie

Talkshow Kinderopvang
WOMEN Inc. organiseerde in samenwerking met Kinderopvang Humanitas op 22 juni een talkshow in De Nieuwe Liefde te Amsterdam. Verschillende experts spraken vanuit hun eigen visie over de ontwikkeling van een kind, de verdeling van zorg en werk en de rol die kinderopvang hierin kan spelen.

De talkshow is onderdeel van de WOMEN Inc. campagne ‘IK BEN ER EVEN NIET’ en wordt mede mogelijk gemaakt door: Instituut Gak, Kinderopvang Humanitas en Bernard van Leer Foundation.

» Download het persbericht

» Welke rol spelen vaders nu?

» Waarom zorgen mannen minder dan vrouwen?