Leden van de Alliantie Gender & Gezondheid

3 april 2016

Op initiatief van WOMEN Inc. en ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) is in 2012 de Alliantie Gender & Gezondheid in het leven geroepen. De Alliantie is een uniek samenwerkingsverband van relevante stakeholders, waaronder beleidsmakers, medisch specialisten, zorgverzekeraars, kennisinstituten, vrouwenorganisaties, onderzoekers en wetenschappers. Zij pleiten allen voor erkenning van de verschillen tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg. WOMEN Inc. stelt de leden aan jullie voor.

Het ministerie van OCW is vertegenwoordigd door Els Veenis (senior beleidsmedewerker). Vanuit WOMEN Inc. zijn Jannet Vaessen (algemeen directeur) en Marjolein Blüm (coördinator redactie & communicatie) de coördinatoren van de Alliantie Gender & Gezondheid.

De Alliantie Gender & Gezondheid bestaat uit:

 • Prof. dr. Angela Maas - Hoogleraar cardiologie voor vrouwen, Radboudumc
 • Anne Fleur Stapert - Arts assistent Autisme Team Noord Nederland.
 • Dr. Annelies Bos - Gynaecoloog, UMC Utrecht
 • Ans Merens - Wetenschappelijk onderzoeker, Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Dr. Antoinette Maassen van den Brink - Universitair hoofddocent, ErasmusMC
 • Astrid Posthouwer - Manager Zorg, UMC Utrecht
 • Prof. dr. Bart Fauser - Hoogleraar Voortplantingsgeneeskunde UMC Utrecht
 • Clara Moerman - Epidemiologist, Windesheim Universiteit Zwolle
 • Dr. Corrie Hermann - Lid VNVA, VNVA
 • Prof.dr. Ellen Laan - Hoogleraar seksuologie, AMC
 • Prof. dr. Gert ter Horst - Hoogleraar neurobiologie van psychiatrische stoornissen bij UMCG
 • Dr. Greta Noordenbos - Universitair docent Klinische Psychologie, Universiteit Leiden
 • Dr. Harold de Valk - Internist-endocrinologist, UMC Utrecht
 • Dr. Hedwig Vos - Huisarts / onderzoeker, Radboudumc
 • Dr. Hester den Ruijter - universitair hoofddocent experimentele cardiologie, UMC Utrecht
 • Ine van Hest - oud-directeur Innovatiefonds Zorgverzekeraars
 • Prof.dr. Ineke Klinge - Professor of Gender Medicine Berlin/ Co-Director EU/US Gendered Innovations in Science, Health & Medicine and Engineering Project, Universiteit Maastricht
 • Dr. Irene van der Horst-Bruinsma - Reumatoloog / Vicevoorzitter Stafconvent VUmc, VUmc
 • Prof. dr. Janneke van Mens-Verhulst - Oud-hoogleraar in de VrouwenGezondheidszorg, freelancer
 • Dr. Jeanine Roeters van Lennep - Internist vasculaire Geneeskunde, ErasmusMC
 • Jeroen Crasborn - Senior adviseur zorgstrategie (arts), Achmea
 • Dr. Loes Visser -  ziekenhuisapotheker / universitair hoofddocent Farmaco-epidemiologie, Erasmus MC
 • Maria Henneman - Directeur, Maria Henneman Media Management bv
 • Prof. dr. Marrie Bekker - Hoogleraar Klinische Psychologie, Universiteit van Tilburg
 • Metty Spelt - Senior stafadviseur zorg UMC Utrecht / Coördinator alliantie gender en gezondheid WOMEN Inc.
 • Dr. Miriam de Kleijn - Huisarts / epidemioloog / Consultant bij PinK-Fox / Postdoc Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, Radboudumc
 • Nico van Oosten - Senior adviseur huiselijk en seksueel geweld, Movisie
 • Dr. Petra Verdonk - Psycholoog / universitair hoofddocent, VUmc
 • Dr. Radjesh Manna - Lid MT ZonMw / Manager Programmakader Zorg en Welzijn, ZonMw
 • Sabina Postma - Senior beleidsmedewerker, Directie Publieke Gezondheid, Ministerie van VWS
 • Dr. Sylvie Lo Fo Wong - Huisarts / onderzoeker, Radboudumc
 • Prof. dr. Toine Lagro-Janssen - Huisarts / Emeritus Hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, Radboudumc
 • Dr. Yolande Appelman - Interventiecardioloog, Vumc