In gesprek over de zorg voor kinderen

23 juni 2015

Gisteravond organiseerden we samen met Kinderopvang Humanitas een talkshow over de zorg voor kinderen in De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Op deze avond werden de resultaten van het onderzoek 'De verdeling van zorg voor kinderen' gepresenteerd. Verschillende experts spraken vanuit hun eigen visie over de ontwikkeling van een kind, de verdeling van zorg en werk en de rol die kinderopvang hierin kan spelen. Conclusie van de avond: het is belangrijk om als ouder een bewuste en geïnformeerde keuze te maken over de zorg voor je kind(eren). Alle uitkomsten en tips hebben we onder elkaar gezet.


Foto: Rebke Klokke

Waarom is er een nieuwe kijk nodig op kinderopvang? 
Anja Hol, directeur van Kinderopvang Humanitas en Jannet Vaessen, directeur WOMEN Inc. gaven antwoord op deze vraag. Kinderopvang Humanitas constateert dat ouders kinderopvang vooral zien als een praktische keuze gebaseerd op tijd en geld. "Kinderopvang is één van de belangrijkste instrumenten om werk en zorg te verdelen", zegt Anja Hol.

Vrouwen zorgen op dit moment twee keer zoveel als mannen en door de participatiesamenleving neemt de zorgdruk alleen maar toe. "Wij willen dat vrouwen niet automatisch de onbetaalde zorg voor anderen op zich nemen", aldus Jannet Vaessen.


Foto: Rebke Klokke

Weg met schuldgevoel
Anousha Nzume, de moderator van de talkshow vertelde over haar eigen ervaring als moeder van drie kinderen: "Vrouwen moeten elkaar niet meer langs de 'moedermeetlat' leggen, maar elkaar juist ondersteunen in hun keuzes". 

Comedian Soundos El Ahmadi is kort geleden moeder geworden en deelde ook haar persoonlijke verhaal. "Vrienden vroegen aan mij hoe ik het ging regelen met mijn kind, terwijl mijn man naast me stond", vertelde Soundos. Heel herkenbaar! Veel vrouwen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen. Haar tip aan alle vrouwen: "Wees een beetje egoïstisch en denk aan me-time, helemaal als je moeder bent".

Foto: Rebke Klokke

Onderzoek: 'De verdeling van zorg voor kinderen'
Onderzoeksbureau Motivaction heeft voor ons een onderzoek uitgevoerd onder ouders van jonge kinderen. Hieruit komt naar voren dat zeker 60 procent van de vaders met jonge kinderen liever meer tijd wil besteden aan de zorg voor hun kind wanneer praktische zaken en kosten geen rol zouden spelen. Slechts 5-7% van de kersverse vaders gaat ook daadwerkelijk minder werken. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door de Bernard van Leer Foundation.

» Bekijk alle uitkomsten van het onderzoek: 'De verdeling van zorg voor kinderen'.

Drie verschillende visies over zorg voor kinderen
Hoogleraar pedagogiek, Paul Leseman vertelde over wat goed is voor de ontwikkeling van een kind. "Er is niet één universele manier van opvoeden", aldus Leseman. Wel benadrukt hij dat de invloed van vaders in de opvoeding cruciaal is. Vooral voor de ontwikkeling van taal en techniek is de rol van vaders belangrijk. 

Ruben Fukkink, hoogleraar kinderopvang liet zien hoe een zogenaamd 'Hollands weekje' er uitziet. Ouders gebruiken veel verschillende vormen van opvang. "In een tweeverdieners model is kinderopvang nodig", aldus Fukkink. Ook pleit hij voor meer vaderschapsverlof, want internationaal gezien lopen we daarin heel erg achter.


Foto: Kelly van Zanten

Janneke Plantenga, hoogleraar economie bekijkt kinderopvang weer vanuit een ander perspectief. "Nederland zit in een deeltijdparadox. Doordat we deeltijd werken staat er geen druk op kinderopvang om te voldoen aan fulltime werkende ouders. Dit houdt elkaar in stand", zegt Plantenga. Daarnaast rekenen vrouwen de kosten van kinderopvang naar zich zelf, terwijl ze dit naar het gezinsinkomen moeten rekenen. "Wat mij betreft is kinderopvang de beste investering voor je carrière", benadrukt Plantenga.

Vaders en kinderopvang als volwaardige zorgpartners
Jannet Vaessen concludeert dat zowel vaders als kinderopvang als volwaardige zorgpartners gezien moeten worden en doet een oproep naar de overheid om te investeren in een verruiming van het betaald vaderschapsverlof en kwalitatieve opvang van kinderen.

» Ga in gesprek over jouw ideale zorg- en werkverdeling en download de gesprekskaart

» Weet waar je recht op hebt met de verlofregelingentabel


Foto: Rebke Klokke