Hare Majesteit Koningin Máxima neemt het eerste exemplaar van de effectmeting in ontvangst

5 oktober 2017

In​ ​aanwezigheid​ ​van​ ​Hare​ ​Majesteit​ ​Koningin​ ​Máxima​ ​stemden​ ​tijdens​ ​het​ ​congres​ ​Gender​ ​&​ ​Gezondheid donderdag 5 oktober ​verschillende​ ​sleutelfiguren​ ​uit​ ​de​ ​gezondheidszorg​ ​in​ ​met​ ​de​ ​‘g​ender​ ​agreement’​.​ ​Hiermee verklaarden​ ​zij​ ​zich​ ​actief​ ​in​ ​te​ ​blijven​ ​zetten​ ​voor​ ​gendersensitieve​ ​gezondheidszorg.​ ​

 

Het​ ​is​ ​volgens​ ​WOMEN Inc.​ ​nu​ ​tijd​ ​om​ ​de​ ​omslag​ ​naar​ ​de​ ​praktijk​ ​te​  maken,​ ​zodat​ ​kennis​ ​daadwerkelijk​ ​terecht​ ​komt​ ​in​ ​de​ ​spreek-​ ​en behandelkamer.​ ​De​ ​acties​ ​van​ ​WOMEN​ ​Inc.​ ​en​ ​de​ ​Alliantie​ ​Gender​ ​&​ ​Gezondheid​ ​leverden​ ​een​ ​enorme​ ​impuls van​ ​kennis​ ​op​ ​over​ ​man-vrouwverschillen​ ​in​ ​de​ ​zorg.​ ​Hoewel​ ​er​ ​inmiddels​ ​veel​ ​partijen​ ​aan​ ​de​ ​slag​ ​zijn,​ ​is​ ​het nog​ ​niet​ ​overal​ ​in​ ​de​ ​gezondheidszorg​ ​doorgedrongen.​ ​Vandaag​ ​wordt​ ​gekeken hoe​ ​nieuwe​ ​kennis​ ​goed overgebracht​ ​kan​ ​worden​ ​naar​ ​de​ ​werkvloer,​ ​het​ ​publiek,​ ​de​ ​arts​ ​en​ ​de​ ​patiënt.

 

Onder toeziend oog van Hare Majesteit Koningin Máxima stemden diverse partijen in met de ‘gender agreement’.

 Foto: Ilvy Njiokiktjien

  • Vlnr boven: dr. Marcel Daniëls (FMS), Dianda Veldman (Patiëntenfederatie NL), prof. dr. Jeroen Geurts (ZonMw), Marcelis Boereboom (DG Emancipatie), prof. dr. Roland Laan (Radboudumc Health Academy)
  • Vlnr onder: dr. Rob Dijkstra (NHG), Jannet Vaessen (WOMEN Inc.), Hare Majesteit Koningin Máxima, prof. dr. Pauline Meurs (RVS)

 

Download de effectenanalyse