Extra mantelzorg op schouders van vrouwen?

25 juli 2013

Door de bezuinigingen die staatssecretaris Van Rijn (PvdA) op het oog heeft wordt er straks van burgers verwacht dat zij meer zorg op zich nemen. Ook al benadrukt Van Rijn dat hij mantelzorg niet verplicht gaat stellen, in de kamerbrief die hij dit weekend verstuurde, lijkt het onontkoombaar dat er een groter beroep wordt gedaan op informele zorg. Maar onbeantwoord blijft hoe we ervoor gaan zorgen dat de extra zorg niet alleen op de schouders van vrouwen terechtkomt.

Van Rijn wil de positie van mantelzorgers en vrijwilligers versterken en hij wil een samenleving waar voor elkaar zorgen weer de norm is. Maar, tegelijkertijd wordt het mantelzorgcompliment en de vrijstelling op erfbelasting afgeschaft. Het belonen van vrijwillige zorg die onmisbaar is komt daarmee op losse schroeven te staan, terwijl het hard nodig is. Zo is de mantelzorger jaarlijks gemiddeld 1.100 euro kwijt aan reis-, telefoon- en andere kosten, zo meldt de Volkskrant (Mantelzorger raakt voordeel kwijt, 23 juli ’13).

De Nederlandse Vereniging Gemeenten (VNG) stelt in een reactie op de brief van Van Rijn dat het kabinet ‘te vrijblijvend’ is als het gaat om het scheppen van de juiste voorwaarden voor mantelzorg, zoals arbeidsmarktbeleid (zorgverlof, flexibel werken, kinderopvang), belastingmaatregelen en het oplossen van belemmeringen in wetten en regels.

De meeste mantelzorgers en zorgvrijwilligers zijn vrouwen. Om te voorkomen dat de extra zorg straks ook voornamelijk door vrouwen zal worden opgevangen, pleiten Evelien Tonkens en Jan Willem Duyvendak in Trouw voor een gelijke verdeling van informeel burgerschap over de seksen. ‘Belemmeringen voor mannen om hun aandeel op zich te nemen, moeten worden weggenomen. Deels liggen deze in opvattingen, maar deels ook in veeleisend betaald werk’, betogen zij. Ze werpen de vraag op: ‘Is iedereen die roept dat mantelzorgers en vrijwilligers meer kunnen doen, zelf ook bereid dit te doen of denkt hij impliciet aan zijn vrouw, zuster of buurvrouw?’.