Verdien jij genoeg geld om voor jezelf te kunnen zorgen?

30 november -1

Doordat vrouwen veel tijd steken in het zorgen voor anderen blijft er minder tijd over om betaald werk te doen. Veel vrouwen werken daarom parttime of zelfs helemaal niet, waardoor niet iedere vrouw financieel op eigen benen staan. WOMEN Inc. vindt het belangrijk dat vrouwen hierdoor niet in de problemen komen, bijvoorbeeld wanneer ze gaan scheiden en het inkomen van hun partner wegvalt.

Benieuwd hoeveel vrouwen precies economisch zelfstandig zijn en wat hiervan de gevolgen kunnen zijn? WOMEN Inc. zet de feiten op een rij: 

Hoeveel vrouwen kunnen financieel op eigen benen staan?

  • 48% van de vrouwen in Nederland is niet economisch zelfstandig. Dit betekent dat zij niet genoeg geld verdienen om voor zichzelf te kunnen zorgen en dus financieel afhankelijk zijn van een partner, familie of de overheid. Iemand is economisch zelfstandig als de inkomsten uit betaald werk of eigen onderneming meer dan 70 procent van het nettominimumloon bedragen. Dit is gelijk aan het bijstandsniveau van een alleenstaande (880 euro netto per maand). Bron: Emancipatiemonitor 2012, SCP
  • Een derde van de niet economisch zelfstandige vrouwen heeft geen eigen inkomen of volgt een opleiding of studie. Een derde ontvangt een uitkering, meestal wegens arbeidsongeschiktheid. Nog eens een derde heeft een inkomen uit betaald werk, maar verdient daarmee minder dan het bijstandsniveau. Dit zijn veelal vrouwen die in (kleine) deeltijdbanen werken. Bron: Emancipatiemonitor 2012, SCP
  • Jonge vrouwen tot 24 jaar en vrouwen ouder dan 55 jaar zijn het minst vaak economisch zelfstandig. Bij jongere vrouwen gaat het vooral om studentes, oudere vrouwen zijn vaker afhankelijk van een uitkering of het inkomen van hun partner. Bron: Financieel kwetsbare vrouwen, CBS 2012 
  • 30% van de meiden tussen 12 en 17 jaar verwacht later afhankelijk te worden van hun partner of overheid. Hierdoor zijn ze niet voorbereid op de gevolgen als hun inkomstensbron wegvalt. Bron: Meiden & Later, Delta Lloyd 2012
     

Wat zijn de gevolgen?

  • Omdat veel vrouwen niet genoeg geld verdienen om voor zichzelf te zorgen, zijn ze extra kwetsbaar als ze gaan scheiden van hun partner. Vrouwen gaan er financieel 23% op achteruit terwijl mannen er juist 7% op vooruit gaan. Bron: Financiële gevolgen van echtscheiding voor man en vrouw, CBS 2004
  • Na een scheiding lopen vrouwen lopen dus een groter risico om in armoede terecht te komen. Een kwart van de alleenstaande moeders met minderjarige kinderen leeft in armoede. Bron: Armoedesignalement 2012 SCP
  • Vrouwen zijn zich vaak niet zo bewust van de financiële risico’s die zij vanwege hun inkomenssituatie lopen. Hierdoor heeft slechts 18% van de vrouwen financiële maatregelen genomen voor het geval hun inkomen terugvalt. Bron: Factsheet Vrouwen en financiën, Aletta E-Quality 2012