Doorbraken 5 jaar Alliantie Gender & Gezondheid

5 oktober 2017

De Alliantie Gender & Gezondheid heeft de afgelopen 5 jaar voor verschillende doorbraken gezorgd op het gebied van gendersensitieve gezondheidszorg:
 

 

Waaronder:

  • de opname van genderverschillen in de curricula van het medisch en GGZ-gerelateerd onderwijs;
  • het opnemen van gendersensitieve behandelrichtlijnen in de zorgstandaard van de GGZ;
  • de start van projecten op het gebied van hart- en vaatziekten, migraine, angststoornissen en reuma;
  • Het belang van gendersensitieve gezondheidszorg onderstreept in de Emancipatiemonitor;
  • Lancering van de Kennisagenda Gender & Gezondheid.


Het is volgens WOMEN Inc. nu tijd om de omslag naar de praktijk te maken, zodat kennis daadwerkelijk terecht komt in de spreek- en behandelkamer. De acties van WOMEN Inc. en de Alliantie Gender & Gezondheid leverden een enorme impuls van kennis op over man-vrouwverschillen in de zorg. Hoewel er inmiddels veel partijen aan de slag zijn, is het nog niet overal in de gezondheidszorg doorgedrongen. Nu wordt gekeken hoe bestaande maar ook nieuwe kennis goed overgebracht kan worden naar de werkvloer, het publiek, de arts en de patiënt.