De toekomst van Nederland: Een nieuwe verdeling van zorg en werk

16 februari 2015

Met het inluiden van de participatiesamenleving wordt de zorgvraag aan burgers steeds groter. Tijdens onze bijeenkomst op 6 maart komen werkgevers, overheid, mannen en vrouwen tot aanbevelingen voor een nieuwe verdeling van zorg en werk. Hare Majesteit Koningin Máxima is aanwezig bij de bijeenkomst. Bekijk hier het uitgebreide programma van 6 maart. 

In de afgelopen 15 jaar is er nauwelijks iets veranderd aan de verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid tussen mannen en vrouwen. Meer vrouwen zijn gaan werken, maar gemiddeld is het aantal werkuren van vrouwen hetzelfde gebleven (26,4 uur voor vrouwen tegenover 38,2 uur voor mannen). In Nederland is slechts de helft van de vrouwen economisch zelfstandig. Daarnaast zijn vrouwen de afgelopen 15 jaar bijna niet minder gaan zorgen. Mannen zijn niet minder gaan werken maar ook niet meer gaan zorgen (Bron: Emancipatiemonitor SCP & CBS, 2014).

WOMEN Inc. wil voorkomen dat de toenemende zorgvraag vooral op de schouders van vrouwen terecht komt. Daarom gaan we op 6 maart in gesprek met werkgevers, overheid, mannen en vrouwen over een nieuwe verdeling van zorg en werk. 

De volgende mensen nemen op 6 maart de aanbevelingen naar aanleiding van de superbrainstorm over De toekomst van Nederland in ontvangst:

  • Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW)
  • Harry van de Kraats (algemeen directeur AWVN)
  • Jens van Tricht (directeur eMANcipator)
  • Hans Schutte (directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie bij het ministerie van OCW)
  • Annemarie Jorritsma (voorzitter Vereniging Nederlandse Gemeenten)

Bekendmaking uitkomsten werkgeversonderzoek
Motivaction presenteert de uitkomsten van het werkgeversonderzoek over ‘De toekomst van goed werkgeverschap’. In het onderzoek is gekeken naar de houding van werkgevers ten aanzien van zorgverantwoordelijkheid. Welke bijdrage kunnen werkgevers leveren aan een goede combinatie van werk- en zorgtaken van medewerkers?

Kijk hier voor het uitgebreide programma op 6 maart. Volg alles over dit onderwerp op Twitter via de hashtag #nieuweverdeling.