Blog van Overgangstergirls: Voor 100 procent mannelijk

6 mei 2013

Alle personen die op de maan zijn geland, het hele senior managementteam van Groupon, iedereen die op een dollarbiljet staat afgebeeld, alle schrijvers van het aprilnummer van The New Yorker, en alle incarnaties van de Dalai Lama… Wat ze gemeen hebben? Het zijn allemaal mannen.

Onder het motto: ‘Alle windstreken in de wereld waar vrouwen nog geen voet hebben gezet,’ verzamelt journaliste Lydia DePilles ‘Boys Clubs’. Haar Tumblr 100-per-cent-men is een confronterende collectie; al die directies, raden, besturen, teams, en lijstjes met prijswinnaars en gelauwerden met uitsluitend mannen. Het is ontnuchterd te zien hoeveel van die mannenbastions nog bestaan.

Dat is precies wat  DePilles met 100-per-cent-men wil aantonen, en stiekem hoopt ze dat de jongensclubjes zich ervoor zullen generen niet één vrouw in hun midden te hebben. Al ben ik bang dat dat niet opgaat voor coterieën als die van de Bisschoppen van de Church of England die in november nog tegen het toelaten van vrouwen stemden.

Maar laten we ons niet teveel blindstaren op al die mannen. Beter nog: pak er nú een foto van Angela Merkel, Hillary Clinton, of onze Neelie Kroes, bij. Het kijken naar afbeeldingen van vrouwelijke leidersfiguren leidt bij vrouwen namelijk tot betere  prestaties! In een nieuw onderzoek waarbij studenten werd gevraagd een politieke speech te houden, bleken studentes zelfverzekerder en hun taalgebruik vloeiender als ze een foto van Merkel of Clinton zagen. Ze spraken ook langer en met meer overtuiging.

Bij de mannelijke studenten maakte het niet uit of er een foto van een machtige vrouw, een machtige man of helemaal geen foto te zien was.  Blijkbaar is het zien een van een rolmodel voor vrouwen een steuntje in de rug, een bewijs dat er vrouwen zijn met invloed en macht.

Mannen hebben dat niet nodig, die hoeven 100-per-cent-men er niet op na te slaan om te zien hoeveel mannen sleutelposities bekleden. Dat weten ze allang.Op de afbeelding: Management Paypal, Rooms-katholieke bischoppen, Chinese regering, Apple executives, bestuur Europese Bank.

Roos Henriques
Overgangstergirls