Best practice zorgvriendelijke werkgever:

3 februari 2017



Steeds meer vrouwen en mannen combineren werk en zorg. Met de komst van de participatiesamenleving neemt de zorgdruk steeds verder toe. Een goede balans tussen werk en privé wordt daarom steeds belangrijker voor werknemers. Een uitdaging voor werkgevers maar ook een kans om talent aan te trekken en te behouden. WOMEN Inc. belicht graag goede voorbeelden van zorgvriendelijk werkgeverschap.

Acht weken betaald vaderschapsverlof bij Mastercard
Vaders die werken voor technologiebedrijf Mastercard, mogen acht weken betaald vaderschapsverlof opnemen. De vaders mogen het verlof in één keer opnemen of in periodes. Het vaderschapsverlof is een goed middel om talentvolle medewerkers aan te trekken en te behouden. In de whitepaper die WOMEN Inc. en Great Place to Work® schreven, is te lezen dat dit inderdaad een van de vier winstindicatoren is van zorgvriendelijk werkgeverschap. 

Whitepaper 'De winst van zorgvriendelijk werkgeverschap' 
Wat levert het een organisatie op als zij aandacht hebben voor de werk-privé balans van hun medewerkers? WOMEN Inc. en Great Place to Work® hebben samen inzichtelijk gemaakt welke winst er te behalen valt wanneer organisaties ‘zorgvriendelijk’ zijn. &samhoud is een van de voorlopers die worden uitgelicht in de whitepaper. Laat je inspireren door de best practices, facts en figures in de whitepaper 'De winst van zorgvriendelijk werkgeverschap'.

» Lees 'De winst van zorgvriendelijk werkgeverschap'!

Masterclass Modern Werkgeverschap
Uit onderzoek blijkt dat werkgevers zich wel zorgen maken over de toenemende zorgdruk maar nog niet goed weten hoe ze hier mee om moeten gaan. Op 26 november 2015 organiseerde WOMEN Inc. in samenwerking met kennisinstituut Great Place to Work een masterclass voor werkgevers. Vijf best practices vertellen hoe zij omgaan met werknemers met zorgtaken.

Andere voorlopers:
» &samhoud
» Kindergarden
» Renault Nederland
» Atlassian
» De Gideonsbende (Gemeente Amsterdam)
» Google Nederland
» Yonego