5 puntenplan voor nieuwe verdeling zorg en werk

1 oktober 2015

Gister vond een belangrijk overleg plaats tussen minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Tweede Kamerleden over de combinatie zorg en werk. WOMEN Inc. voert sinds begin dit jaar campagne voor een nieuwe verdeling van zorg en werk. Op basis van alle gesprekken die we met werkgevers, politici, mannen en vrouwen hebben gevoerd, hebben we een actieplan opgesteld. Daarin staan dé 5 punten die nodig zijn voor een nieuwe verdeling van zorg en werk. Alle deze punten zijn tijdens het overleg in de Tweede Kamer genoemd. Goed nieuws! Benieuwd naar de punten? Lees ze hier.

1. Betere bekendheid met verlofregelingen
Wettelijke verlofregelingen zijn een voorwaarde voor mensen om zorg en werk te kunnen combineren en helpen voorkomen dat medewerkers overbelast raken. Een derde van de medewerkers met zorgtaken is onbekend met de mogelijkheden binnen de organisatie om werk en zorg te combineren. Daarbij maken mannen veel minder gebruik van verlofregelingen dan vrouwen. Zo neemt driekwart van de vaders geen ouderschapsverlof op tegen de helft van de moeders. Daarom plein WOMEN Inc. voor betere bekendheid met verlofregelingen.

2. Uitbreiding vaderschapsverlof
60 procent van de jonge vaders wil graag minder werken om meer te kunnen zorgen. Toch gaat slechts 7% van de kersverse vaders daadwerkelijk minder werken. Het zijn met name financiële redenen die vaders tegenhouden minder te werken. Langer, betaald vaderschapsverlof kan hierin een oplossing bieden. Daar pleit WOMEN Inc. dan ook voor.

3. Ongelijke beloning aanpakken
Het loonverschil tussen mannen en vrouwen in Nederland is nog altijd 17,6%, in een werkend leven komt dit neer op zo'n €300.000,-. Zoals gezegd zijn financiële redenen doorslaggevend in de verdeling van zorg en werk. Het opheffen van het loonverschil tussen mannen en vrouwen kan daarom bijdragen aan een nieuwe verdeling van zorg en werk. WOMEN Inc. wil dat de overheid ongelijke beloning strenger aanpakt.

4. Zorgvriendelijk belastingstelsel
Het belastingstelsel is nu vooral gericht op het aantrekkelijk maken van betaalde arbeid en geeft geen financiële prikkels voor onbetaalde arbeid. Als dit meer het geval zou zijn, zou de combinatie van zorg en werk aantrekkelijker worden. Daarom pleit WOMEN Inc. voor een zorgvriendelijk belastingstelsel.

5. Toekomstvisie ontwikkeling kind 0-18 jaar
Investeringen in kwalitatieve zorg, ontwikkeling en educatie van kinderen zullen bijdragen aan een betere werk en zorg balans tussen mannen en vrouwen. WOMEN Inc. wil daarom de overheid uitdagen om hierop een samenhangende visie te ontwikkelen.

Meer lezen over deze 5 punten? 
» Download het gehele 5 puntenplan

Wat werkgevers kunnen doen!
Wij jij zelf kunt doen!