4 tips voor een goede samenwerking met mantelzorgers

1 mei 2018

1 op de 5 werknemers combineert mantelzorg met hun werk. Werkgevers spelen een cruciale rol in het ondersteunen van vrouwelijke én mannelijke medewerkers in de combinatie van werk en zorg. Wil jij binnen jouw organisatie aan de slag met dit onderwerp? Gebruik dan de tips van WOMEN Inc. en Werk&Mantelzorg!

 

Mantelzorg tips voor werkgevers

 

Veel werknemers zijn ook mantelzorger

In Nederland is één op vijf werkenden ook mantelzorger. Mantelzorg is de onbetaalde zorg voor iemand in je omgeving die tijdelijk of langdurig ziek, gehandicapt, of op een andere manier hulpbehoevend is. Het kan gaan om een partner, kind, een (schoon)ouder, vriend of andere naaste. Veel mantelzorgers ervaren combinatiedruk, daarom is het belangrijk dat werkgevers in actie komen.

 

Werkgevers maken het verschil

Omdat zoveel mensen werk en mantelzorg combineren, spreekt WOMEN Inc. werkgevers aan op hun verantwoordelijkheid. Jannet Vaessen (directeur WOMEN Inc.): “Werkgevers spelen een cruciale rol in het ondersteunen van vrouwelijke én mannelijke medewerkers in de combinatie van werk en zorg. Daarom pleit WOMEN Inc. voor een inclusieve bedrijfscultuur, waarbij werkgevers en werknemers samenwerken zodat iedereen optimaal en op eigen wijze deelneemt en bijdraagt.

 

4 tips voor werkgevers:

Uit de Benchmark van Werk&Mantelzorg blijkt dat het aantal mantelzorgers door 32% van de leidinggevenden fors wordt onderschat; het aantal mantelzorgers is twee keer zo groot als zij denken. Met deze vier tips kun je als werkgever meer rekening houden met jouw medewerkers die ook mantelzorger zijn:

  1. Inventariseer wie van je werknemers mantelzorger is, doe de 0-meting van Werk&Mantelzorg.
  2. Mantelzorg bespreken is vaak nog een taboe. Lees de Whitepaper Misvattingen van werkgevers en ontdek waarom het zinvol is om wel in gesprek te gaan.
  3. Communiceer over de mogelijkheden die er binnen jouw organisatie zijn om werk en mantelzorg te combineren.
  4. Wees je bewust van je eigen vooroordelen. Geef je mannelijke en vrouwelijke werknemers dezelfde mogelijkheden om werk en mantelzorg te combineren?

 

Winst voor werkgevers

Onderzoek van WOMEN Inc. toont dat organisaties die rekening houden met de werk-privébalans van werknemers, beter presteren. Zij hebben:

  • 25% minder ziekteverzuim;
  • 1,3% meer omzetgroei;
  • 2% minder verloop;
  • 19% vrouwen in senior management posities.

Renault Nederland is een voorbeeld van een organisatie die rekening houdt met de mantelzorgtaken van medewerkers. Medewerker Gert Holtman geeft aan hier blij mee te zijn: "Het geeft me rust dat mijn werkgever met mij meedenkt en vertrouwen geeft, zodat ik mijn moeder kan begeleiden als mantelzorger. Renault is goed voor mij en daardoor ben ik super gemotiveerd om mijn best te doen." Laat je inspireren door hun aanpak!

 

Kijk hier voor tips voor werknemers!