Migraine & Werk

Mensen met migraine krijgen er ook op hun werk mee te maken. Soms voelen werknemers een migraineaanval aankomen, maar vaak komt deze onverwachts. Dit kan leiden tot onvoorzien verzuim of een verminderde productiviteit. Zo wijzen sommige onderzoeken uit dat mensen met migraine naar schatting per jaar gemiddeld drie tot zeven dagen als gevolg van hun ziekte verzuimen.

Vanwege schaamte en taboe wordt migraine vaak niet door werknemers gemeld bij de werkgever. Terwijl openheid over migraine juist kan helpen om het begrip bij een werkgever, leidinggevende of collega’s te vergroten, en bespreekbaarheid eventueel verzuim of verminderde productiviteit kan verminderen.
 


Tips voor werkgever en werknemer:

  • Voor de werknemer (met migraine): Ga een open gesprek aan met je werkgever, je leidinggevende, je HR-manager en je collega`s. Bespreek wat migraine voor je betekent, welke invloed het heeft op jouw werk en wat er mogelijk is om de (negatieve) gevolgen van migraine op het werk te beperken. De voorwaarde hierbij is uiteraard dat er op jouw werk een open dialoog over beperkingen en oplossingen mogelijk is. Communiceer duidelijk over je grenzen en maak flexibiliteit in werkplek, werktijden en werkzaamheden bespreekbaar.
  • Voor de leidinggevende/HR-manager: Maak van de werkvloer een omgeving waar de werknemer open kan zijn over de invloed van migraine. Sociale steun is hierbij van groot belang. Denk daarnaast mee over praktische oplossingen die de medewerker kan helpen, zoals een rustige, donkere ruimte waar iemand met migraine zich kan terugtrekken na het innemen van medicatie tegen een aanval.
  • Voor de bedrijfsarts: De bedrijfsarts kan, vanuit zijn/haar specifieke deskundigheid, mogelijke oplossingen bespreken met de werknemer en diens leidinggevende. Daarnaast kan hij/zij zorgen voor voorlichting over migraine aan HR-afdelingen, leidinggevenden en werknemers.

 


Meer informatie: