Over #meisjesdromen

Waarom wij #meisjesdromen waar maken

Al meer dan 10 jaar zet WOMEN Inc. zich in om de kansen van alle vrouwen in Nederland te vergroten en de dromen van meisjes waar te maken. We hebben de balans opgemaakt en zien dat aandacht voor het vergroten van de kansen van vrouwen in Nederland nog steeds hard nodig is.

De meisjes in deze video dromen van de baas zijn en geld verdienen. Maar als er niks verandert in Nederland, is het niet vanzelfsprekend dat zij die dromen kunnen realiseren. Dat is waarom WOMEN Inc. zich zal blijven inzetten!

De feiten uit de video op een rij:Als er niets verandert worden 8 van deze 10 meisjes nooit baas.
In Nederland zijn mannen vaker baas dan vrouwen. Van alle werkende vrouwen in Nederland heeft 21% een leidinggevende functie. Als je kijkt naar de vertegenwoordiging van vrouwen in raden van commissarissen en raden van bestuur ligt dit cijfer zelfs nog lager.

WOMEN Inc. brengt rolmodellen in beeld om zo te laten zien dat vrouwen ook een leiderschapsrol kunnen vervullen. Als meisjes meer vrouwen zien op leidinggevende posities, zullen ze ook eerder geloven dat zij zelf zo’n rol kunnen vervullen later.

>> Bekijk hier voorbeelden van vrouwen die WOMEN Inc. in beeld heeft gebracht!Als er niets verandert kunnen maar 5 van deze 10 meisjes financieel voor zichzelf zorgen.
Maar iets meer dan de helft (54%) van de Nederlandse vrouwen is economisch zelfstandig en kan dus zelfstandig in haar eigen levensonderhoud voorzien. Het aantal economisch zelfstandige vrouwen neemt met maar gemiddeld 1 procent per jaar toe.

Een belangrijke reden waarom vrouwen niet financieel voor zichzelf kunnen zorgen is dat zij twee keer zoveel zorgen als mannen. In de participatiesamenleving neemt de zorgdruk steeds verder toe. Om te voorkomen dat extra zorgtaken vooral bij vrouwen terecht komen, zet WOMEN Inc. zich in voor een nieuwe verdeling van werk en zorg.

Vrouwen, mannen, werkgevers en de overheid spelen allemaal een belangrijke rol in het bereiken van deze nieuwe verdeling. De WOMEN Inc. campagne 'Ik ben er even niet' richt zich op vrouwen, daarnaast roept WOMEN Inc. overheid en werkgevers op hun verantwoordelijkheid te nemen.Als er niets verandert verdienen deze meisjes €300.000,- minder dan jongens
Het loonverschil is in Nederland nog steeds 16,1 procent, en neemt met minder dan 1 procentpunt per jaar af. In samenwerking met Loonwijzer berekende WOMEN Inc. dat vrouwen in hun loopbaan gemiddeld €300.000,- mislopen. Met de campagne “Waar is mijn €300.000,-” ontrafelt WOMEN Inc. het loonverschil en maakt vrouwen bewust van de financiële gevolgen van hun keuzes.

» Doe de ‘Weet wat je waard bent test’ om te weten hoeveel geld jij misloopt

Wil je meer weten over WOMEN Inc. en wat wij doen? Kijk dan op www.womeninc.nl.