Masha Trommel

Amsterdam

Masha is een chick with a mission. Maatschappelijke verandering creëren, dat is haar passie: om zo een mooiere en meer duurzame wereld realiseren waar feminiene en masculiene waarden beter in balans zijn. Al meer dan vijftien jaar werkt zij in de NGO-wereld en voor stichtingen. Eerst in de bescherming van de Orang Oetans, hun leefomgeving, en de oerbossen van Borneo en Sumatra, later aan duurzaamheid en daarna zette zij zich in voor microkredieten voor de allerarmste vrouwen in Azië. Met de ervaring dat vrouwen meer duurzame beslissingen nemen op de lange termijn, was haar conclusie dat we meer vrouwen op de beslissingsbevoegde posities nodig hebben. Omdat dit zelfs in NL nog zeer minimaal is, is zijn zich gaan inzetten voor het versterken van de positie van de vrouw in Nederland en heeft de lobby gedaan voor de thema’s economische positie van vrouwen, gendersensitieve zorg, en loonverschil en is zij als laatste project in de lead geweest van de lobby op vaderschapsverlof. Dat gaat van 2 dagen naar 5 dagen in 2019 en per 2020 naar 6 weken.WOMEN Inc. wil de kansen voor alle vrouwen vergroten en biedt vrouwen het netwerk om zichzelf te versterken. Per issue kijkt WOMEN Inc. waar hier beweging moet worden gecreëerd en vertaalt dit naar macro, meso en micro nivo. Voor de thema's economische zelfstandigheid, gelijke beloning, gender specifieke gezondheidszorg en uitbreiding vaderschapsverlof zijn er in afgelopen jaren mooie resultaten behaald. “Mijn hart gaat sneller kloppen als ik doorzie hoe we ten aanzien van stilstaande dossiers beweging kunnen creëren en kan broeden om daadwerkelijk een tipping point te creëren. Daadwerkelijk doorbraken realiseren met de meeste impact, dan ben ik in mijn flow. Ik ben in het HBDI model een 'holistische veranderaar’ en ben dan ook op mijn best bij een 'Mission Impossible’; buiten de kaders denken, spinning, verbinden en op effectieve manier dogmatische ideeën doorbreken, zodat we nieuwe normen kunnen creëren. Ik ben heel blij dat ik op deze manier bij kan dragen aan het verbeteren van de positie van de vrouw en we voor de volgende generatie meer gelijke kansen kunnen creëren. Een wereld waarin veel diverser talent doorstroomt naar de belangrijke beslissingsbevoegde posities - zodat we meer duurzame en sociaal gelijke wereld kunnen realiseren."


aanTafel gesprekken van Masha Trommel

Masha heeft nog geen gesprekken bijgewoond of georganiseerd