Initiatiefnemers campagne

De campagne ‘Komt een mens bij de dokter’ is een initiatief van de Alliantie Gezondheidszorg op Maat. De Alliantie, bestaande uit COC Nederland, Rutgers en WOMEN Inc., maakt het publiek, de eerstelijns zorgsector en de overheid bewust van de rol die sekse, gender, seksuele oriëntatie en levensloop spelen bij aandoeningen en de behandeling ervan.

COC Nederland komt op voor de belangen van lesbiennes, homo’s, bi’s, trans- en intersekse personen (LHBTI’s). De organisatie zet zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s in Nederland en het buitenland. Ze streeft naar een diverse en inclusieve wereld waar mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken.

 

Meer info over het werk van COC Nederland

Mensen zijn vrij om seksuele en reproductieve keuzes te maken, met respect voor de rechten van anderen, in een samenleving die ze daarin ondersteunt. Rutgers geeft voorlichting en verbetert de toegang tot informatie en zorg en versterkt professionals, organisaties en samenlevingen. Rutgers verbindt onderzoek, implementatie en pleitbezorging.

 

Meer info over het werk van Rutgers

WOMEN Inc. streeft naar een wereld waarin je gender en je sekse niet je kansen bepalen. WOMEN Inc. staat bekend om haar expertise op het gebied van publiekscampagnes, het beïnvloeden van pers & publieke opinie en haar brede netwerk met werkgevers- en werknemersorganisaties en een bereik van 2 miljoen vrouwen.

 

Meer info over het werk van WOMEN Inc.

 

Astrid Oosenbrug – voorzitter COC

“Elke patiënt is anders, en dat geldt ook voor lesbiennes, homo’s, bi’s, transgender- en intersekse personen (LHBTI’s). Met meer kennis over LHBTI’s en minder vooroordelen en stereotype beelden kunnen zorgprofessionals de vertrouwensband met hun cliënt verder versterken en nog betere zorg bieden.”

Ton Coenen – directeur Rutgers

“De wereld gaat nog steeds uit van heteroseksualiteit als norm, dat moet anders – ook in de zorg. Rutgers draagt graag bij aan inclusieve zorg voor iedereen door onderzoek te doen, kennis te verspreiden en zorgprofessionals te ondersteunen.”

Jannet Vaessen – directeur WOMEN Inc.

“Wij blijven ons inzetten voor goede gezondheidszorg voor alle vrouwen. Gelukkig heeft Ministerie VWS sinds onze lobby onderzoeksgeld vrijgemaakt, zodat meer zorgprofessionals in de spreekkamer gezondheidszorg op maat kunnen bieden. Er is een mooie start gemaakt, maar we hebben ook nog een lange weg te gaan. We gaan door tot iedereen kan rekenen op kwaliteitszorg op maat.”

 

Ga terug naar de Homepage