Delen

Vrouwspecifieke klachten

Voor vrouwspecifieke en hormonale klachten is nog onvoldoende aandacht in onderzoek en in de zorg. Er bestaat een tekort aan kennis over en effectieve behandelingen voor vrouwspecifieke klachten.

Wat zijn vrouwspecifieke klachten?

Als we spreken over vrouwspecifieke klachten, bedoelen we een groot scala aan klachten die voornamelijk of alleen bij vrouwen voorkomen en vaak gerelateerd zijn aan de hormoonhuishouding. Hieronder een aantal voorbeelden van mogelijke klachten.

De grens tussen normale en abnormale menstruele of cyclusgebonden klachten is vaak lastig te trekken. Een zekere mate van ongemak ‘hoort er nu eenmaal bij’. Tegelijkertijd worden de klachten van vrouwen juist daardoor onvoldoende herkend en serieus genomen. Betrouwbare prevalentiecijfers over deze klachten zijn mede daardoor onvoldoende voorhanden. Ook de consequenties van deze klachten voor het arbeidsverzuim zijn niet bekend.

Endometriose is een chronische aandoening waarbij weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies buiten de baarmoederholte voorkomt. Het weefsel kan op een of meerdere organen in de onderbuik zitten en leiden tot klachten als een pijnlijke menstruatie, buikpijn, darmproblemen en pijn tijdens de seks en bij de ontlasting. Ook kan het leiden tot chronische bekkenpijn en verminderde vruchtbaarheid. Naar schatting komt endometriose voor bij 1 op de 10 vruchtbare vrouwen. Toch wordt endometriose nog heel vaak niet herkend door vrouwen en zorgverleners, omdat de exacte oorzaak ervan nog niet bekend is en diagnosemethoden, zoals een echo, niet altijd uitsluitsel bieden. Zo duurt het gemiddeld 7 tot 10 jaar voordat vrouwen de diagnose endometriose krijgen.

Polycysteus Ovarium Syndroom (PCOS) is de meest voorkomende hormoonstoornis bij vrouwen. Vijf tot tien procent van de vrouwelijke bevolking in vruchtbare levensfase heeft te maken met PCOS-klachten.

Een myoom is de medische term voor een vleesboom, een goedaardige bal in de spierlaag van de baarmoeder. Een vleesboom geeft meestal geen klachten, en komt voor bij ongeveer 10% van alle vrouwen. Maar als het voor een hevige of pijnlijke menstruatie zorgt, bijv. als de vleesboom groot is of als er meerdere vleesbomen zijn, zijn verschillende behandelingen mogelijk: van medicijnen tot een operatie.

Naar schatting zitten op dit moment 1,6 miljoen vrouwen in de overgang. 80% van deze vrouwen heeft last van overgangsklachten. Welk percentage er ontregelend last van heeft is onduidelijk. Ongeveer 96% van de vrouwen in de overgang ervaart klachten, waarvan 63% deze klachten als ernstig ervaart. Klachten als stemmingswisselingen, slaapstoornissen, gewrichts- en spierklachten en nachtzweten komen veel voor. Dit laatste kan ook slaapproblemen veroorzaken. De vermoeidheid hiervan kan vervolgens het werkvermogen van vrouwen beïnvloeden. Wat veel verwarring veroorzaakt, ook bij artsen, is het feit dat veel aspecifieke klachten (waaronder hoofdpijn en concentratieverlies) van de overgang lijken op klachten van overspannenheid en burn-out.

Wij zetten ons in voor meer onderzoek naar vrouwspecifieke klachten, zodat zowel zorgverleners als zorgvragers meer kennis zullen krijgen en dit zal leiden tot meer passende behandelingen.

Meer weten?

Zie ook onze campagne ‘Komt een mens bij de dokter’ en onze podcastaflevering “Een aspirientje en dan niet meer zeuren over menstruatiepijn” over endometriose.

Daarnaast vind je op de pagina ‘Vitaliteit op de werkvloer‘ informatie en tips over hoe je als werknemer en werkgever op de werkvloer rekening kunt houden met de overgang.

Meer artikelen

De digitale publicatie van de bijeenkomst ‘Vrouwspecifieke en hormonale klachten’ bij ZonMw.

Organisaties

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
  • Kennis
  • Gezondheid
  • ...

Hart- en vaatziekten

  • Kennis
  • Gezondheid
  • ...

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

  • Kennis
  • Gezondheid
  • ...

Migraine

Bekijk meer