Hoe zag 2015 er voor WOMEN Inc. uit in cijfers? Bekijk de belangrijkste resultaten of download de pdf met alle resultaten.

WOMEN Inc. financiën

WOMEN Inc richt zich voor de ontwikkeling van de baten op verschillende peilers, te weten: overheden, bedrijfsleven, (vermogens)fondsen en foundations van bedrijven.

Door de inzet op meerjarige partnerships rond onze thema's met o.a. Instituut Gak, Kinderopvang Humanitas, Bernard van Leer Foundation, Delta Lloyd Foundation, gemeente Amsterdam, Accenture en partnerships met 6 verschillende gemeenten voor de implementatie van het project De tafel van een gericht op bevordering van arbeidsparticipatie realiseerden we een groei van de eigen fondsenwerving

Daarnaast ontving Stichting WOMEN Inc de jaarlijkse bijdrage avn € 500.000 van de Nationale Postcode Loterij en een bijdrage van € 200.000 van Stichting de Born. Deze vallen beide onder het kopje baten uit acties van derden

De subsidies van overheden zijn vanuit Ministerie OCW voor enerzijds de instellingssubsidie van € 150.000 en anderzijds de realisatie van de meerjarige projecten De tafel van een 2011-2015 en de Alliantie Gender & gezondheid 2014-2015. 

 

Medewerkers

Medewerkers

15,7 fte
93,2%

93,2%

93,2% besteed aan de doelstelling
€754.047

€754.047

€754.047 eigen fondsenwerving
€710.000

€710.000

€ 710.000 baten uit acties van derden
€770.476

€770.476

€770.476 subsidies van overheden
WI team
WOMEN Inc. team
WI bestuur
WOMEN Inc. bestuur, Jannet Vaessen en Hare Majesteit Koningin Mámixma

WOMEN Inc. online

Ook in 2015 is WOMEN Inc. verder gegroeid. De media- en PR waarde is verder gestegen, mede door de inzet van de campagne Nieuwe Verdeling. Veel vrouwen wisten ons te vinden op de vele evemementen en het netwerk heeft zich verder uitgebreid. Ook financieel was het een gezond jaar. 

90.000

90.000

90.000 leden en fans
19.538

19.538

19.538 unieke website bezoekers per maand
19.711

19.711

19.711 nieuwsbrief abonnees
30.000

30.000

30.000 vrouwen deden de 'Zorgtype test' van de campagne 'Ik ben er even niet'
250.000

250.000

250.000 mensen bekeken de video 'Meisjesdromen'

WOMEN Inc. PR & Media

Mediabereik WOMEN Inc.

Mediabereik WOMEN Inc.

17.022.008
Mediawaarde WOMEN Inc.

Mediawaarde WOMEN Inc.

€1.316.791
Mediabereik campagne 'Ik ben er even niet'

Mediabereik campagne 'Ik ben er even niet'

6.833.411
Mediawaarde campagne 'Ik ben er even niet'

Mediawaarde campagne 'Ik ben er even niet'

€2.000.000

WOMEN Inc. in het land

200

200

200 georganiseerde aanTafel gesprekken
309

309

309 deelnemers De Tafel van Een
2.583

2.583

2.583 bezoekers WOMEN Inc. bijeenkomsten en optredens