WOMEN Inc. heeft in 2015 samen met de Alliantie Gender & Gezondheid grote mijlpalen bereikt. Door samenwerking met een groot aantal professionals uit de gezondheidszorg zijn er belangrijke stappen gezet.

Waarom het thema gezondheid?

WOMEN Inc. zet zich in voor de erkenning van de verschillen tussen mannen en vrouwen binnen de gezondheidszorg; in onderzoek, onderwijs, diagnose en behandeling. Daarmee verbetert de kwaliteit van de gezondheidszorg, de kwaliteit van leven van vrouwen en mannen, én worden er minder onnodige zorgkosten gemaakt. WOMEN Inc. werkt samen met professionals, politiek en publiek om te zorgen dat de gezondheidszorg voor vrouwen verbetert.

9,2 mld

9,2 mld

zorguitgaven voor vrouwen liggen 9,2 mld hoger dan voor mannen
2 x

2 x

2 x vaker dan mannen hebben vrouwen een bewegingsbeperking
20% hoger

20% hoger

ligt het aantal ziekenhuisopnames onder vrouwen dan onder mannen
Bijwerkingen

Bijwerkingen

Vrouwen hebben 60% meer kans op bijwerkingen bij geneesmiddelen
Onverklaarde klachten

Onverklaarde klachten

70-90% van de zorggebruikers met onverklaarde lichamelijke klachten is vrouw
Quote Angela Maas
Quote Bart Fauser
Quote Loes Visser
Quote Eric Boersma
Quote Lagro Jansen
Quote Jannet
Quote van Lennep

Tour Universitair Medisch Centra

Om draagvlak te creëren voor gendersensitieve gezondheidszorg onder zowel professionals als publiek en politiek vervolgde WOMEN Inc. in 2015 de tour langs UMC's door heel Nederland. In 2014 begon WOMEN Inc. deze tour bij UMC Utrecht en Radboudumc Nijmegen, in 2015 werden Erasmus MC Rotterdam en VUmc Amsterdam hieraan toegevoegd.

Erasmus MC Rotterdam
Talkshow 'Proefpersonen gezocht m/v': in gesprek met artsen en onderzoekers over het thema 'geneesmiddelen'. 

VUmc Amsterdam
Middagprogramma- en avondprogramma in VUmc over het belang van gendersensitieve gezondheidszorg. Met Wouter Bos en boodschap van Minister Schippers. 

Expertmeeting GGZ

Naast de programma's over lichamelijke gezondheidszorg is er in 2015 ook aandacht besteed aan geestelijke gezondheidszorg. We organiseerden een expertmeeting over gendersensitieve geestelijke gezondheidszorg met inleidingen van prof. dr. Marrie Bekker (hoogleraar Klinische psychologie) en prof. dr. Janneke van Mens-Verhulst (oud-hoogleraar VrouwenGezondheidszorg). Belangrijkste doel van de bijeenkomst: draagvlak voor gendersensitieve geestelijke gezondheidszorg vergroten onder professionals die werkzaam zijn in de GGZ en te komen tot concreter handelingsperspectief. 

Extra aandacht farmacie en cardiologie

Een belangrijke, maar lastig te bereiken stakeholder binnen het thema gezondheid is de farmaceutische industrie. Daarom organiseerden we een extra bijeenkomst op 25 augustus, speciaal voor deze doelgroep. De bijeenkomst heeft waardevolle contacten in de farmacie opgeleverd en meer inzicht in hoe het veld in elkaar zit. Daarnaast heeft WOMEN Inc. een extra meeting georganiseerd om het veld van de cardiologie verder te ontrafelen. Naast een cardiologenmeeting werd er in samenwerking met Ecorys een EffectenArena georganiseerd, om twee maatschappelijke business cases op het gebied van cardiologie verder uit te diepen.

» Lees meer

Lancering kennisagenda

In samenwerking met diverse experts uit het zorgveld is in 2014-2015 de Kennisagenda Gender & Gezondheid ontwikkeld. Op 16 juni 2015 is het eerste exemplaar uitgereikt aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De kennisagenda biedt een overzicht van de lacunes in de kennis over gender en gezondheid. Daarnaast geeft de agenda inzicht in de mogelijkheden om kennis over gender en gezondheid te vergroten en bestaande kennis beter te benutten. Deze wetenschappelijke onderbouwing, die breed gedragen wordt vanuit het veld, is een enorme mijlpaal op weg naar gendersensitieve gezondheidszorg!

» Meer lezen over de Kennisagenda 

WOMEN Inc. bij Radar!

Het hoogtepunt wat betreft media was de uitzending van het televisieprogramma Radar, met maar liefst 2 miljoen kijkers. Jannet Vaessen, directeur van WOMEN Inc., sprak 23 november bij het programma over hoe belangrijk het is dat er meer erkenning komt voor verschillen tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg. Onze alliantieleden Yolande Appelman, interventiecardioloog, en Hester den Ruijter, onderzoeker en consultant experimentele cardiologie, vertelden in het programma over de verschillen tussen het mannelijke hart en het vrouwelijke hart. Ook vertelt een vrouwelijke patiënt wat voor impact die verschillen op haar hebben gehad. 

» Lees meer en kijk terug