Delen

Inzicht in de financiële gevolgen van keuzes

Samen met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) ontwikkelt WOMEN Inc financiële tools, zoals de WerkZorgBerekenaar die in 2017 is gelanceerd. Deze tool helpt (toekomstige) ouders bij te maken van financieel bewuste keuzes in relatie tot hun ideale werk-zorgverdeling. Keuzes worden vaak gemaakt op basis van onvolledige financiële informatie. Bijvoorbeeld vanuit de aanname dat kinderopvang te duur is of dat de meest verdienende partner beter niet minder kan gaan werken. En dat terwijl een andere verdeling misschien meer tijd en/of geld kan opleveren! Het is moeilijk is om goed in beeld te krijgen hoe diverse fiscale regelingen en toeslagen op elkaar inwerken. Vandaar dat we de WerkZorgberekenaar hebben ontwikkeld. 

Speciaal voor vrouwen die in deeltijd werken, ontwikkelen we nu de Deeltijdberekenaar (lancering begin 2021) die inzicht zal bieden in de financiële winst van een aantal extra werkuren, rekening houdend met relevante fiscale regelingen en toeslagen. Beide tools komen tot stand met de financiële steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.