Over #BeperktZicht

Waarom #BeperktZicht?
We hebben ze allemaal. Bewuste en onbewuste vooroordelen over vrouwen en mannen. Of ze nou zwart of wit, jong of oud, homo- of heteroseksueel zijn. Dit leidt tot stereotypering en dat is een probleem.
 

Stereotypen zijn namelijk niet zozeer onwaar, maar ze zijn wel onvolledig. Ze beschrijven niet alleen hoe vrouwen en mannen zijn, hoe ze zich gedragen en waar ze goed in zijn, ze schrijven ook voor hoe ze zich horen te gedragen en waar ze goed in zouden moeten zijn. Zo maken ze één verhaal tot het enige verhaal, met als gevolg dat we deze stereotypen als de enige waarheid zien. En daar willen we van af, want het staat gelijke kansen in de weg.

 

In samenwerking met Claartje Vinkenburg, zelfstandig onderzoeker en adviseur op het gebied van bias en inclusie, hebben we blootgelegd hoe stereotypen onbewust doorsijpelen in ons taalgebruik. Met deze campagne leggen we de vinger op de zere plek en willen we bij ons allen de bewustwording vergroten over deze onbewuste stereotypen. 

 

Enkele feiten: 

  • 60% van de vrouwen en 49% van de mannen geeft aan dat stereotypes invloed hebben op hun carrière, hun persoonlijke leven of allebei.
  • In populaire films wereldwijd zijn ruim twee keer zoveel mannelijke als vrouwelijke personages. 
  • Mannen zijn niet alleen veel vaker te zien in de media, ze worden ook vaker in beeld gebracht als expert. Van alle experts in de Nederlandse media is 88% man en 12% vrouw.
     

Maand van de Beeldvorming
Elk jaar in september start het nieuwe media seizoen, daarom roept WOMEN Inc. deze maand uit tot de ‘Maand van de Beeldvorming’.Tijdens deze actiemaand roepen wij alle Nederlanders op extra alert te zijn op stereotypering in de media. Want stereotypering gebeurt vaak onbewust. En door hier ieder jaar -aan het begin van het nieuwe seizoen- weer even éxtra bij stil te staan, streven we samen naar steeds meer diverse, nieuwe taal, beelden en rolmodellen. Het hele jaar door. 
 

Rol van mediamakers
Mediamakers hebben grote invloed op hoe wij elkaar zien en daarmee is er een belangrijke taak weggelegd voor hen om de vastgeroeste aannames, vooroordelen en stereotypen over gender te doorbreken. Op 26 januari 2017 hebben wij onze publicatie “Beperkt Zicht: de rol van mediamakers in beeldvorming” gepresenteerd aan een grote groep mediamakers. Hierin hebben wij onder andere concrete aanbevelingen gedaan over hoe mediamakers het verschil kunnen maken.

Van links naar rechts: Kim Koppenol (RTL Nederland), Marcel Gelauff (NOS Journaal), Debbie de Wagenaar (Bond van Adverteerders), Frans Klein (NPO), Daphne Laan (Google), Jacqueline Prins (Ministerie OCW), Perre van den Brink (VICE), Jannet Vaessen (WOMEN Inc.)

Coalitie BeperktZicht
Wat is beeldvorming? En wat is het effect
hiervan op de maatschappij?

Mediamakers hebben een sleutelpositie;
zij kunnen voorkomen dat onbewuste en bewuste
vooroordelen gelijke kansen in de weg staan.

Lees de feiten en aanbevelingen:

Ook zij willen verandering

"Waar het mij om gaat is dat een gezichtsbepalende vrouw in beeld een vanzelfsprekendheid zou moeten zijn. Dat one of the girls nooit anders wordt beoordeeld dan one of the guys."
Shula Rijxman, NPO
"In de mode-industrie ligt de focus veel te veel op huidskleur. Een zwart model is in eerste instantie een model. Een model dat alles kan showen, tonen en verkopen. Ze is niet haar huidskleur."
Janice Deul, fashion activist
"Wanneer er geen aandacht is voor diversiteit laat je een groot deel van de verhalen die verteld kunnen worden buiten beschouwing en je bereikt een groot deel van je publiek niet."
Juliette Jansen, Dutch Directors Guild
"Bij duo-presentaties zie je dat er vaak onbewust voor een traditionele rolverdeling wordt gekozen. De mannelijke presentator opent de uitzending aan tafel, de presentatrice voert elders met een gast een gesprek. Het zijn kleine dingen, maar toch."
Kirsten Paulus, L1
"Een goed voorbeeld van het positieve resultaat van een meer diverse redactie is de verslaglegging over de Arabische Lente in Egypte. Als er een vrouwelijke regisseur/presentator bij betrokken is, gaat het eerder over de positie van vrouwen."
Doke Romeijn, Tegenlicht
"Een afspiegeling van de maatschappij zijn is niet voldoende. Als je als mediabedrijf zegt onderdeel te zijn van een samenleving dan moet je ook af en toe het lef hebben een inspirerend voorbeeld te zijn."
Kim Koppenol, RTL