De gezondheidszorg is gebaseerd
op het mannenlichaam

Behandel
me als
een dame

m/v verschillen bij hart- en vaatziekten

m/v verschillen bij hart- en vaatziekten

Er bestaan grote verschillen in gezondheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwen leven in slechtere gezondheid dan mannen. En toch is de gezondheidszorg grotendeels gebaseerd op het mannelijk lichaam: in onderzoek, preventie, diagnose en behandeling. Om de kansen van vrouwen op het gebied van gezondheid te vergroten, streeft WOMEN Inc. naar een gendersensitieve gezondheidszorg. 

 

De belangrijkste verschillen tussen mannen en vrouwen bij hart- en vaatziekten zijn:

 1. Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen in Nederland. (Bron: Hartstichting)
 2. In Nederland overlijdt 1 op de 4 vrouwen aan een hart- en vaatziekte. (Bron: Hartstichting)
 3. Elke dag overlijden er 57 vrouwen in Nederland aan een hart- en vaatziekte. 54% van de hartinfarcten van vrouwen wordt niet herkend. (Bron: Hartstichting)
 4. 54% van de hartinfarcten van vrouwen wordt niet herkend.
 5. Een hartinfarct als gevolg van acute stress of verdriet (ook wel het broken heart syndrome) komt tien keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. (Bron: Kennisagenda Gender & Gezondheid, p. 77)
 6. De symptomen van een hartinfarct kunnen verschillend zijn bij mannen en vrouwen. (Bron: Kennisagenda Gender & Gezondheid, p. 57)
 7. Het bekendste symptoom van een hartaanval is een drukkende pijn op de borst. Dit symptoom komt slechts zelden bij vrouwen voor. Drukkende pijn op de borst is een typisch symptoom voor mannen. Het komt soms wel bij vrouwen voor, maar veel minder vaak dan bij mannen. Vrouwen hebben veel vaker last van pijn vooral achterin de rug, linker kaakhoek, oksels, nek, schouders of bovenbuik. Ook gaat een hartinfarct bij vrouwen vaker samen met kortademigheid, angst, onbehagen, vermoeidheid en zwakte. Ook kan het bij vrouwen juist voorkomen dat er in de weken voor het hartinfarct een onbegrepen gevoel van vermoeidheid overheerst. (Bron: Het vrouwenhart: Begeert, maar miskend, p. 36)
 8. Rokende vrouwen krijgen hun eerste hartinfarct veertien jaar eerder dan niet-rokende vrouwen. Bij mannen is dit verschil zes jaar. Dit verschil is onvoldoende bekend waardoor vrouwen niet bewust zijn van de gevaren die specifiek voor hen gelden. (Bron: Kennisagenda Gender & Gezondheid, p. 55)
 9. Bij vrouwen met een hart- en vaatziekte is de tijd vanaf het hebben van de eerste klachten tot aan behandeling langer dan bij mannen, dit zorgt voor een verslechtering van de ziektelast en een stijging van de zorgkosten.Bloedvaten van vrouwen verouderen op een andere manier waardoor hartaandoeningen zich anders voordoen. (Bron: Kennisagenda Gender & Gezondheid, p. 57
 10. Bloedvaten van vrouwen verouderen op een andere manier waardoor hartaandoeningen zich anders voordoen. (Bron: Hartstichting)
 11. Slagaderverkalking ontwikkelt zich anders bij vrouwen. De ophoping is over een groter deel van de slagader verspreid waardoor het minder makkelijk herkend wordt. (Bron: Hartstichting)
 12. De standaard meetinstrumenten bij een hartinfarct zien vaak vrouwen over het hoofd. (Bron: Kennisagenda Gender & Gezondheid, p. 56)
 13. Bij het vermoeden van een hartinfarct wordt vaak een hartkatheterisatie uitgevoerd om een verstopping op te sporen. Bij vrouwen komen de verstoppingen echter vaker in de kleine vaten voor die juist niet zichtbaar zijn bij een hartkatheterisatie waardoor vrouwen vaak zonder juiste diagnose naar huis worden gestuurd. (Bron: Kennisagenda Gender & Gezondheid, p. 56)
 14. Medische richtlijnen worden onvoldoende aangepast aan voortschrijdend wetenschappelijk inzicht waardoor vrouwen in de praktijk minder goede zorg krijgen. (Bron: Kennisagenda Gender & Gezondheid, p. 54)


Meer weten?

Over andere m/v verschillen in gezondheid:

 • In de Kennisagenda Gender en Gezondheid is alle bestaande kennis over m/v verschillen in gezondheid gebundeld en staat beschreven welke kennis nog ontbreekt.
 • ZonMw gaat een Nationaal Kennisprogramma Gender en Gezondheid starten. In hun programmeerstudie lees je welke kennisvragen ze daarmee gaan beantwoorden.

Over m/v verschillen bij specifieke aandoeningen:

Over hart- en vaatziekten bij vrouwen:

 • De Hartstichting financiert onderzoek naar hart- en vaatziekten en geeft voorlichting en steun aan patiënten. Op hun website staat veel informatie over hart- en vaatziekten bij vrouwen.
 • De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging voor mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten. Je kan bellen met hun Infolijn als je specifieke vragen over jouw eigen situatie hebt. De voorlichters zijn op de hoogte van man/vrouw verschillen bij hart- en vaatziekten.