De gezondheidszorg is gebaseerd
op het mannenlichaam

Behandel
me als
een dame

m/v verschillen bij ADHD

m/v verschillen bij ADHD

Er bestaan grote verschillen in gezondheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwen leven in slechtere gezondheid dan mannen. En toch is de gezondheidszorg grotendeels gebaseerd op het mannelijk lichaam: in onderzoek, preventie, diagnose en behandeling. Om de kansen van vrouwen op het gebied van gezondheid te vergroten, streeft WOMEN Inc. naar een gendersensitieve gezondheidszorg
 

De belangrijkste verschillen tussen mannen en vrouwen bij ADHD zijn:

 1. Er wordt vaak gedacht dat ADHD bijna alleen bij jongens voorkomt, maar dat is niet zo. 33 - 50% van de kinderen met ADHD zijn meisjes. Slechts een klein deel van de meisjes met ADHD krijgt de juiste diagnose en behandeling. Dit betekent dat veel meisjes niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.
 2. Bij jongens en meisjes met precies dezelfde symptomen krijgen jongens 2 keer zo vaak de diagnose ADHD.
 3. Jongens krijgen te vaak de diagnose ADHD (overdiagnose). 
 4. Meisjes met ADHD worden te vaak over het hoofd gezien (onderdiagnose). 
 5. Meisjes met ADHD raken sneller in een isolement en hebben een verhoogde kans op depressie, verslaving, angststoornissen en een verlaagd zelfbeeld.
 6. Het gedrag van meisjes met ADHD is minder storend voor de buitenwereld en wordt daarom vaak over het hoofd gezien. Meisjes met ADHD hebben vooral last van concentratieproblemen en dagdromen. Zij laten minder vaak hyperactiviteit en agressie zien dan jongens. Maar een tekort aan concentratie kan er wel voor zorgen dat deze meisjes achter lopen op school en moeite hebben met sociale vaardigheden. 
 7. ADHD-symptomen en medicijnen worden beïnvloed door de hormooncyclus.
 8. Voor een goede behandeling dient hier rekening mee te worden gehouden, dat gebeurt nu zelden tot nooit

 

Meer weten?

Over andere m/v verschillen in gezondheid:

 • In de Kennisagenda Gender en Gezondheid is alle bestaande kennis over m/v verschillen in gezondheid gebundeld en staat beschreven welke kennis nog ontbreekt.
 • ZonMw gaat een Nationaal Kennisprogramma Gender en Gezondheid starten. In hun programmeerstudie lees je welke kennisvragen ze daarmee gaan beantwoorden.


Over m/v verschillen bij specifieke aandoeningen:

Over ADHD bij vrouwen:

 • Stichtichting Impuls is een landelijke patiëntenvereniging voor mensen met ADHD en aanverwante stoornissen. Op hun website staat veel informatie over ADHD en de themabijeenkomsten die ze door het hele land organiseren. 
 • ADHDvrouw is een initiatief voor en door vrouwen met ADHD. Lees hier de recensie van een ADHDvrouw over "Gids voor vrouwen met ADHD".