De gezondheidszorg is gebaseerd
op het mannenlichaam

Behandel
me als
een dame

m/v verschilen bij autisme

m/v verschilen bij autisme

Er bestaan grote verschillen in gezondheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwen leven in slechtere gezondheid dan mannen. En toch is de gezondheidszorg grotendeels gebaseerd op het mannelijk lichaam: in onderzoek, preventie, diagnose en behandeling. Om de kansen van vrouwen op het gebied van gezondheid te vergroten, streeft WOMEN Inc. naar een gendersensitieve gezondheidszorg
 

De belangrijkste verschillen tussen mannen en vrouwen bij autisme zijn:

  1. 45% van de vrouwen met autisme krijgt eerst een verkeerde diagnose.
  2. De meest genoemde eerdere diagnoses waren angst-, stemmings- of persoonlijkheidsstoornissen. Mogelijk zijn er ook veel vrouwen die nooit de juiste diagnose krijgen. Dit betekent dat zij niet de juiste behandeling krijgen en zich hierdoor onnodig veel extra problemen ontwikkelen. 
  3. Veel vrouwen met autisme raken verslaafd omdat hun autisme niet op tijd is herkend
  4. Mensen met autisme lijken vaak verlegen. Verlegenheid wordt bij vrouwen eerder als ‘normaal’ beschouwd. Als de oorzaak hiervan bij autisme ligt, kan het langer duren voor de omgeving of behandelaar door heeft dat het desbetreffende meisje autisme heeft. Hierdoor krijgen vrouwen en meisjes niet de zorg die ze nodig hebben.
  5. Omdat er lange tijd werd gedacht dat autisme bijna alleen maar bij mannen voorkomt is onderzoek naar autisme voornamelijk gedaan bij mannelijke proefpersonen. Er is daarom te weinig bekend over de presentatie, diagnose en behandeling bij vrouwen waardoor vrouwen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.

 

Meer weten?

Over andere m/v verschillen in gezondheid:

  • In de Kennisagenda Gender en Gezondheid is alle bestaande kennis over m/v verschillen in gezondheid gebundeld en staat beschreven welke kennis nog ontbreekt.
  • ZonMw gaat een Nationaal Kennisprogramma Gender en Gezondheid starten. In hun programmeerstudie lees je welke kennisvragen ze daarmee gaan beantwoorden.


Over m/v verschillen bij specifieke aandoeningen:

Over autisme bij vrouwen:

  • Het Autismefonds financiert onderzoek naar autisme en geeft voorlichting en steun aan patiënten en hun naasten. Lees meer over hun aanpak en de specialisten waar ze mee werken op hun website. 
  • De Nederlandse Vereniging voor Autisme is de patiëntenvereniging voor mensen met autisme en hun naasten. Op hun website staat veel informatie over autisme bij vrouwen.