De gezondheidszorg is gebaseerd
op het mannenlichaam

Behandel
me als
een dame

Onze impact

Wij streven naar kwalitatieve gezondheidszorg voor iedereen. Dit jaar beginnen we met een landelijk actiejaar om noodzakelijke doorbraken te realiseren. WOMEN Inc. roept alle professionals uit de gezondheidszorg op om samen in actie te komen en vanaf nu rekening te houden met de gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen. Bekijk hier welke doorbraken we al hebben gerealiseerd om elk jaar een stap dichter bij een gendersensitieve gezondheidszorg te komen!

2017

 • Eerste onderzoeken naar gezondheidsverschillen van start


  De eerste onderzoeken van het Kennisprogramma Gender en Gezondheid gaan van start. Het programma moet in kaart brengen welke kennis er is over gezondheidsverschillen tussen vrouwen en mannen en waar dit nog ontbreekt. In maart gaan 7 projecten van start die deze kennis op het gebied van bijvoorbeeld reuma, migraine en hart- en vaatziekten gaan verzamelen. Meer informatie is te vinden op de website van het Kennisprogramma Gender & Gezondheid.

 • Gouden Giraffe Congres Gendersensitieve Gezondheidszorg


  WOMEN Inc. wint de Gouden Giraffe voor het congres over gendersensitieve gezondheidszorg in maart 2016. De Gouden Giraffe wordt jaarlijks uitgereikt aan het meest originele, gewaagde en succesvolle evenement. Het congres over de toekomst van de gezondheidszorg in Corpus is tot stand gekomen door nauwe samenwerking met de Alliantie Gender & Gezondheid.

2016

 • Effie Award voor campagne 'Behandel me als een dame'


  WOMEN Inc. wint een Bronzen Effie voor de campagne 'Behandel me als een dame', een award voor effectieve en bewezen marketingcommunicatie. De campagne is ontwikkeld in samenwerking met KesselsKramer, JALT, Bratpack Internetdiensten en Motivaction.

 • Massale steun voor “Behandel me als een dame”


  Ruim 1 miljoen vrouwen (en mannen!) hebben onze campagne ‘Behandel me als een dame’ voor betere gezondheidszorg voor vrouwen gesteund sinds de lancering op 7 april. Een belangrijke mijlpaal waar wij zeer trots op zijn!

 • Gendersensitieve behandelrichtlijnen binnen de GGZ


  Alliantielid prof. dr. Marrie Bekker werkt samen met professionals om de behandelrichtlijnen in de geestelijke gezondheidszorg gendersensitief te maken.

 • CBG ontwikkelt Genderagenda


  Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is gestart met het ontwikkelen van een genderagenda. Hiermee brengen ze in kaart wat de m/v verschillen zijn bij geneesmiddelen. 

 • Lancering campagne


  De gezondheidszorg is gebaseerd op het mannenlichaam. Onwetendheid over het vrouwenlichaam bedreigt levens. Wij willen gelijke kansen op gezondheid, voor iedereen. Daarom zeggen wij...

   

 • De toekomst van de gezondheidszorg: groot momentum


  Groots momentum door WOMEN Inc. gecreëerd: bij het evenement in CORPUS Congress Centre Oegstgeest kwamen ruim vierhonderd zorgprofessionals, beleidsmakers en patiënten samen om te pleiten voor gendersensitieve gezondheidszorg. Het ministerie van VWS maakte bekend dat zij 12 miljoen euro gaan investeren in zorg voor vrouwen en Hare Majesteit Koningin Máxima erkende met haar aanwezigheid het belang van gendersensitieve gezondheidszorg. Daarnaast stonden dé sleutelfiguren die de stakeholders vertegenwoordigen op het podium en spraken zich uit over het belang van gendersensitieve gezondheidszorg.

 • In gesprek met André Rouvoet


  Afspraak met André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN): steeds meer voet tussen de deur bij de zorgverzekeraars.

 • Oprichting Regiegroep VU Amsterdam


  Oprichting regiegroep binnen de VU in Amsterdam voor het vergroten van de bewustwording over gendersensitiviteit. Om te zorgen dat wetenschap/onderzoek, onderwijs en de werkvloer gendersensitiever worden.

2015

 • Invitational Conference gendersensitief onderwijs


  Alle acht UMC’s deelden good practices en uitdagingen als het gaat om de implementatie van kennis over sekse- en genderverschillen in het geneeskundig onderwijs.

 • Artikel in Farmaceutisch Weekblad


  Ook binnen de farmaceutische industrie gender en gezondheid verder op de kaart gezet.

 • Jannet Vaessen in Radar


  Maar liefst 2 miljoen mensen keken naar Jannet Vaessen in Radar: “Ik kan er niet mee leven dat de klachten van vrouwen a-typisch worden genoemd.”

 • Cardioloog Harriette Verwey bij RTL Late Night


  Cardioloog Harriette Verwey te gast bij RTL Late Night. Ze vertelt over hart- en vaatziekten bij vrouwen.

 • Vierde talkshow tour UMC's


  Talkshow bij VUmc op Dress Red Day met een openingsspeech van Wouter Bos, voorzitter van de Raad van Bestuur van VUmc. Door de bewustwording die deze talkshow bij Wouter Bos teweegbracht, is er in het voorjaar 2016 een regiegroep opgericht voor het vergroten van de bewustwording over gendersensitiviteit binnen de VU. Om te zorgen dat wetenschap/onderzoek, onderwijs en de werkvloer gendersensitiever worden.

 • Expertmeeting GGZ


  GGZ Expertmeeting: voorlopers op het gebied van gendersensitieve geestelijke gezondheidszorg kwamen bijeen om de prioriteiten op het gebied van preventie, diagnose, behandeling en nazorg te agenderen.

 • WOMEN Inc. als 'good practice'


  Europees congres in Brussel waar WOMEN Inc. erkenning kreeg voor haar werkwijze en als good practice werd gepresenteerd.

 • Petitie aangeboden aan Tweede Kamerleden


  Aangeboden aan de Tweede Kamerleden uit de commissie VWS en de Kennisagenda Gender en Gezondheid aan hen overhandigd. Naar aanleiding hiervan stelden maar liefst vier Tweede Kamerleden, Pia Dijkstra (D66), Leendert de Lange (VVD), Hanke Bruins Slot (CDA) en Lea Bouwmeester (PvdA), vragen aan minister Schippers over gendersensitieve gezondheidszorg tijdens het Algemeen Overleg Kwaliteitszorg.

 • Volop media-aandacht!


  Storm aan persaandacht rondom lancering Kennisagenda, waaronder RTL Nieuws, NOS Nieuws, alle landelijke kranten en radio.

 • Overhandiging kennisagenda


  Kennisagenda Gender en Gezondheid overhandigd aan het ministerie van VWS door Henk Smid, directeur ZonMw, en Jannet Vaessen, directeur WOMEN Inc.

 • Invitational Conference ZonMw


  Het hele veld samengebracht om samen na te denken welke kennis ontbreekt en prioriteiten aangeven.

 • Alliantielid Loes Visser in RTL Late Night


  Alliantielid Loes Visster te gast bij RTL Late Night over sekseverschillen bij medicijngebruik.

 • Afspraken met Lareb en CBG


  Afspraken met Agnes Kant, directeur Lareb, en met Hugo Hurts, directeur College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), en Bert Leufkens, voorzitter CBG: na deze afspraken en de talkshow bij Erasmus MC zijn beide partijen in beweging gekomen en staat het hoger op de agenda bij hen.

 • Derde talkshow tour UMC's: Erasmus MC


   

   

2014

 • Emancipatiemonitor SCP en CBS


  Hoofdstuk over gezondheid in de Emancipatiemonitor van SCP en CBS: gezondheid is een vast onderdeel van de Emancipatiemonitor geworden. Mede dankzij WOMEN Inc. staat gezondheid weer hoog op de agenda binnen het emancipatieproces van vrouwen.

 • Kamerbrief Minister Schippers


  Minister Schippers stuurt een kamerbrief als reactie op de motie van Agnes Wolbert: de eerste keer dat ook vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het belang van gendersensitieve gezondheidszorg wordt erkend.

 • Start onderwijstraject


  Start onderwijstraject GGZ door Marrie Bekker: het begin van het onderwijstraject bij opleidingen Klinische Psychologie, gericht op de implementatie van kennis over man/vrouw verschillen in onderwijs op het gebied van geestelijke gezondheid.

 • Tweede talkshow tour UMC's


  Tweede talkshow van de tour langs UMC's bij Radboudumc in Nijmegen over hart- en vaatziekten en gendersensitief onderwijs: een talkshow waarin patiëntenverhalen centraal stonden en er door medisch specialisten kennis werd gedeeld over hart- en vaatziekten bij vrouwen en een talkshow over het belang van gendersensitief geneeskundig onderwijs.

 • Start ontwikkelen Kennisagenda Gender en Gezondheid door ZonMw


  In de Kennisagenda Gender en Gezondheid is alle kennis over man/vrouw verschillen in gezondheid gebundeld en worden de kennislacunes benoemd. ZonMw heeft een groot en divers aantal mensen uit het veld geraadpleegd om deze kennis te kunnen verzamelen.

 • Start onderwijstraject UMC's


  Het begin van een onderwijstraject door prof. dr. Toine Lagro-Janssen bij alle acht UMC’s in Nederland, gericht op de implementatie van kennis over man/vrouw verschillen in het geneeskundige onderwijs.

 • Start tour UMC's


  Eerste talkshow van de tour langs UMC's bij UMC Utrecht over de overgang. Honderden geïnteresseerde vrouwen kwamen naar UMC Utrecht om meer te horen over hoe hormonen een rol spelen bij uiteenlopende ziekten en aandoeningen. Verschillende medisch specialisten en artsen deelden hun kennis.

 • Steun van Ministerie OCW


  De Alliantie Gender & Gezondheid krijgt financiële steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: een blijk van erkenning vanuit de overheid voor het belang van gendersensitieve gezondheidszorg en de financiële impuls die nodig was om het onderwerp verder op de agenda te kunnen zetten.

2013

 • Factsheet Gezondheid


  Verschijning Factsheet gezondheid van vrouwen en mannen van het SCP: overzichtelijke en beknopte bundeling van de belangrijkste feiten over man/vrouw verschillen in gezondheid.

 • Motie aangenomen in Tweede Kamer


  Tweede Kamerlid Agnes Wolbert dient een motie in de Tweede Kamer in om meer aandacht te vragen voor het belang van kennis over man/vrouw verschillen in het geneeskundige onderwijs. De motie wordt aangenomen door de Tweede Kamer: een eerste mijlpaal in de politiek. Politici geven erkenning aan het belang van gendersensitieve gezondheidszorg.

 • Lancering Handboek Vrouwspecifieke Geneeskunde


  Het Handboek Vrouwspecifieke Geneeskunde biedt concrete handvatten op het gebied van gendersensitieve gezondheidszorg, die artsen in de dagelijkse praktijk kunnen gebruiken. Aan het boek werkte een groot aan experts op het gebied van gendersensitieve gezondheidszorg mee. De redacteurs van het boek waren de drie Alliantieleden prof. dr. Bart Fauser, prof. dr. Toine Lagro-Janssen en dr. Annelies Bos.

 • Lancering 'Wij zijn de lul!'-actie


  Op Lowlands lanceerden we onze bewustwordingsactie 'Wij zijn de lul!'. Door mannelijke naaktpakken aan te trekken lieten we zien dat vrouwen in de gezondheidszorg worden behandeld alsof ze een mannenlichaam hebben. Lees de blog van onze algemeen directeur Jannet Vaessen terug.

2012

 • Oprichting Alliantie Gender & Gezondheid


  Expertmeeting Zorg voor Vrouwen in Pakhuis de Zwijger: WOMEN Inc. bracht hier de voorlopers op het gebied van gendersensitieve gezondheidszorg samen en hieruit ontstond de Alliantie Gender & Gezondheid.

 • ZonMw Signalement 'Vrouwen zijn anders'


  Het rapport waarmee ZonMw voor het eerst pleitte voor specifieke aandacht voor vrouwen in de gezondheidszorg en het onderwerp hoger op de agenda kwam te staan bij wetenschappers uit de gezondheidszorg.