Delen

Aanmelden

Bijeenkomst Gender en GGZ

Hoe kunt u als hulpverlener en zorgprofessional rekening houden met sekse en gender bij mentale gezondheid? Uit onderzoeken en uit de praktijk weten we dat sekse en gender bij het uiten, de diagnose en de behandeling van mentale klachten een belangrijke rol kunnen spelen. De afgelopen jaren hebben experts uit het veld dit thema op de kaart gezet en probeerden onderzoekers binnen het Kennisprogramma Gender en Gezondheid ontbrekende kennis boven tafel te krijgen.

Op 3 februari 2021 organiseert WOMEN Inc. samen met de Alliantie Gender en GGZ de online bijeenkomst Gender en GGZ. Tijdens deze bijeenkomst zullen onderzoekers en experts de nieuwste inzichten uit onderzoek en de praktijk delen. Daarnaast gaan we in gesprek over hoe een gendersensitieve geestelijke gezondheidszorg leidt tot gelijke kansen op gezondheid voor iedereen, en bieden we hulpmiddelen en praktische tips waarmee u in de praktijk aan de slag kunt.

Programma

Hoogleraar psychiatrie, neurowetenschapper en schrijver Iris Sommer (UMCG) neemt ons mee in de verschillen tussen het vrouwen- en mannenbrein, het onderwerp dat centraal staat in haar nieuwe boek ‘Het Vrouwenbrein’. Sommer licht de neurobiologische verschillen toe en welke impact de omgeving en opvoeding op verschillen in de hersenen kunnen hebben. En hoe beïnvloeden deze genderverschillen het risico op mentale klachten?

Onderzoekers van het Kennisprogramma Gender en Gezondheid presenteren hun bevindingen van de afgelopen jaren. Universitair docent biologische psychologie Michel Nivard (Vrije Universiteit van Amsterdam) onderzocht of er genetische genderverschillen bestaan bij psychiatrische aandoeningen. Hij deelt de resultaten van een groot opgezet data-onderzoek en vertelt hoe genen niet alleen met biologie, maar ook met de omgeving te maken kunnen hebben.

Klinisch psycholoog Els Blijd-Hoogewys zal vertellen over autisme bij vrouwen, en hoe het kan dat dit niet altijd wordt herkend. Naast opgedane kennis vanuit onderzoek en ervaring, deelt ze praktische tips voor hulpverleners, zoals vragenlijsten voor diagnostiek en relevante boeken.

Universitair hoofddocent Gonneke Stevens (Universiteit Utrecht) presenteert de resultaten van haar onderzoek naar de mentale gezondheid van jongeren in Nederland. Ze legt uit hoe deze trend zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en welke mogelijke oorzaken hiervoor zijn aan te wijzen. Ze keek hierbij specifiek naar verschillen tussen jongens en meisjes.

Na deze inhoudelijke uitwisseling met onderzoekers, vindt de kick off van de nieuwe Alliantie Gender en GGZ plaats. Deze Alliantie – bestaande uit de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse Vereniging Gender en Gezondheid, het Nederlands Instituut van Psychologen, de Landelijke Vereniging POH-GGZ, Samen Sterk zonder Stigma, MIND en de Nederlandse ggz – zal haar plannen voor het komende jaar presenteren. Ook zal zij aangeven welke stappen we kunnen zetten om, samen met u, te komen tot gezondheidszorg op maat.

We nodigen u graag uit voor deze bijeenkomst. Als u zich inschrijft ontvangt u vanzelf updates over het programma. Mocht u zelf niet kunnen, dan kunt u deze uitnodiging ook doorsturen naar een GGZ-professional uit uw organisatie/netwerk.

Datum: woensdag 3 februari 2021
Locatie: online
Tijd: 10.00  – 12.00 uur
Accreditatie: is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ).
Kosten: deelname is gratis

Voor vragen kunt u mailen naar registratie@womeninc.nl.

Scroll door naar beneden om aan te melden

Sprekers

Iris Sommer

Iris Sommer is schrijver en hoogleraar psychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Haar onderzoek naar hallucinaties werd in 2016 verkozen als publieksonderzoek van het jaar. Sommer publiceerde meerdere populaire wetenschapsboeken: Haperende hersenen, De zeven zintuigen en als meeste recente ‘Het Vrouwenbrein’. Haar bevindingen over genderverschillen in de hersenen zal ze op 3 februari met ons delen.

Michel Nivard

Michel Nivard is universitair docent biologische psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar psychiatrische aandoeningen – zoals depressie, angst en ADHD-, en hoe die worden veroorzaakt door een samenspel van genen en de omgeving. Hij kijkt hierbij of er genderverschillen bestaan en in hoeverre deze aan genen of de omgeving toe te schrijven zijn.

Dr. Els Blijd-Hoogewys

Els Blijd-Hoogewys is klinisch psycholoog, psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut, waarnemend P-opleider en manager behandelzaken bij INTER-PSY. In 2008 promoveerde zij op de ontwikkeling van Theory-of-Mind bij kinderen met PDD-NOS (autisme), en won ze meerdere prijzen voor dit onderzoek. Blijd-Hoogewys is ook freelance docent, en richt zich onder andere op autisme, ADHD en Gilles de la Tourette. Ze is mede-initiatiefnemer en voorzitter van het Female Autism Network of the Netherlands (FANN), een landelijk netwerk van professionals dat zich inzet voor de verbetering van diagnostiek en behandeling van meisjes en vrouwen met autisme. Zij is tevens voorzitter van CASS18+, een landelijk netwerk van professionele GGZ-hulpverleners dat zich inzet voor verbetering van de diagnostiek en behandeling van autisme bij volwassenen.

Dr. Gonneke Stevens

Gonneke Stevens is universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. Ze is projectleider van het Nederlandse gedeelte van het HSBC-onderzoek (Health Behaviour in Schoolaged Children), een studie naar de gezondheid en welzijn van jongeren in 50 Europese landen. Stevens richt zich in haar onderzoek op sociale ongelijkheid, en met name waarom bepaalde groepen adolescenten – vooral degenen met een migratieachtergrond en een lage sociaaleconomische positie – een grotere kans op mentale klachten hebben dan hun leeftijdsgenoten, maar minder hulp zoeken in de geestelijke gezondheidszorg.

Scroll door naar beneden om aan te melden

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door WOMEN Inc. in samenwerking met de Alliantie Gender en GGZ.