Werkgevers in gesprek over combinatie werk en zorg

Op 26 november organiseerden we samen met kennisinstituut Great Place to Work de masterclass: 'De winst van modern werkgeverschap'. Onder leiding van Diana Matroos gingen we met werkgevers in gesprek over de combinatie van werk en zorg. De middag leverde veel nieuwe inzichten op.  

 

De rol van werkgevers

In Pont 13 in Amsterdam stond de volgende vraag centraal: 'Hoe ga je als werkgever om met toenemende zorgtaken van werknemers?' Uit onderzoek blijkt dat werkgevers zich wel zorgen maken over de toenemende zorgdruk maar nog niet goed weten hoe ze hier mee om moeten gaan. Tijdens de masterclass werden werkgevers geïnspireerd door feiten & cijfers en verschillende best practices.

"Ik heb me gerealiseerd dat het initiatief voor het gesprek met mijn medewerkers ook bij mij ligt. Daar kan ik mee aan de slag", zei één van de werkgevers tijdens de masterclass. 


Foto: Rebke Klokke

Jannet Vaessen, directeur van WOMEN Inc., benadrukte dat een goede verdeling tussen werk en zorg steeds belangrijker wordt voor werknemers. Momenteel combineert een op de twee werknemers werk met zorgen voor kinderen en bijna een op de vijf werknemers combineert werk met mantelzorgtaken. Daarnaast is het ziekteverzuim als gevolg van stress de afgelopen 5 jaar met maar liefst 800% toegenomen. "De werkgever van de toekomst houdt rekening met zorgtaken van werknemers en draagt bij aan een goede balans tussen arbeid en zorg" aldus Jannet Vaessen.

Caroline Mullers van Great Place to Work presenteerde de resultaten van hun onderzoek op dit gebied: "Zorg vindt buiten het werk plaats, maar is wél van invloed op de prestaties en de beleving van werknemers." Ze vertelde dat werkgevers de afgelopen jaren heel actief inzetten op een gezonde levenstijl van hun medewerkers. Dit doen ze bijvoorbeeld door beweging en gezonde voeding te stimuleren. Nu zorgtaken van medewerkers toenemen, worden werkgevers zich er steeds meer van bewust dat zij een rol spelen in het mogelijk maken van de combinatie van werk en zorg. Als ze dit goed doen, levert dit productieve medewerkers op maar ook een innovatievere organisatie en minder ziekteverzuim.


 

Best Practices 

Renault Nederland, &samhoud, Google, de Gideonsbende (Gemeente Amsterdam) en Kindergarden houden zich al langer bezig met de balans tussen zorg en werk. Deze vijf organisaties vertelden over hun zorgvriendelijke beleid,  hoe zij het hebben aangepakt én wat het hen oplevert. 

Renault Nederland houdt rekening met de levensfases waarin een werknemer zich bevindt en zorgt dat werknemers met mantelzorgtaken op de hoogte zijn van verlofregelingen. "Een goede balans tussen werk en privé draagt bij aan de motivatie en het enthousiasme van werknemers en daardoor ook aan hun productiviteit", aldus Nicolien van Duinen, HR-directeur van Renault Nederland. » Lees meer over deze best practice

Sander Asma werkt bij consultancybureau &samhoud en kreeg twee maanden vaderschapsverlof. Dit verlof is verplicht en wordt 100% uitbetaald. "Bij &samhoud hanteren we een sterke basisfilosofie over hoe je met mensen omgaat. Als je goed voor je mensen zorgt, dan zorgen zij goed voor je klanten en dan zorgen je klanten voor de financiën", vertelt Sander. » Lees meer over deze best practice


Foto: Rebke Klokke

Bij Google willen ze voorkomen dat vooroordelen een rol spelen bij het aannameproces of bij promoties van vrouwen en minderheidsgroepen. Daarnaast bestaat er bij Google een hulpgroep voor nieuwe ouders en krijgen zowel mannen als vrouwen langer verlof als ze een kind krijgen. » Lees meer over deze best practice

Ongeveer een jaar geleden hebben verschillende medewerkers van de Gemeente Amsterdam de Gideonsbende opgericht. Door vanuit de eigen ervaring te spreken, zijn ze in staat samen tot nieuwe oplossingen te komen. Een mooi voorbeeld hiervan is dat wanneer iemand teveel verlofdagen heeft, hij of zij deze kan doneren aan een collega die juist een tekort aan verlofdagen heeft. » Lees meer over deze best practice

Kinderopvangorganisatie Kindergarden is een vrouwenorganisatie waar alle medewerkers worden geïnformeerd over de verlofregelingen waar zij recht op hebben. "Het is vanzelfsprekend dat medewerkers te maken hebben met zorgtaken, door hier rekening mee te houden weet ik talent te behouden", zegt Nicole Krabbenborg, Algemeen Directeur Kindergarden. » Lees meer over deze best practice

» Bekijk hier alle foto's van de masterclass


Foto: Rebke Klokke

Inspiratiebox Modern Werkgeverschap

In de Inspiratiebox voor Modern Werkgeverschap vind je verschillende handvatten om aan de slag te gaan. Zoals onze verlofregelingenkaart en het 5 stappenplan voor zorgvriendelijk beleid. Je vindt in de Inspiratiebox ook van elk van de vijf best practices een interessant artikel met meer informatie en handige downloads van Stichting Werk en Mantelzorg.

» Ga naar de Inspiratiebox voor Modern Werkgeverschap

 

Campagne Nieuwe verdeling zorg en werk

In de participatiesamenleving neemt de zorgdruk steeds verder toe. Om te voorkomen dat extra zorgtaken vooral bij vrouwen terecht komen, zet WOMEN Inc. zich in voor een nieuwe verdeling van werk en zorg. Werkgevers hebben, naast vrouwen, mannen en de overheid, een belangrijke rol in het bereiken van deze nieuwe verdeling.
Ben jij werknemer en combineer je werk en zorg? Sta dan eens stil bij jouw ideale zorg- en werkverdeling. We hebben handige informatie en tools verzameld om je hierbij te helpen. 

» Sta stil bij jouw ideale zorg- en werkverdeling


De masterclass is onderdeel van de campagne 'Nieuwe verdeling zorg & werk' en werd mede mogelijk gemaakt door Instituut GAK en de Bernard van Leer Foundation.