Werkende mantelzorger vaker overbelast

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wordt opnieuw duidelijk dat de grotere zorgvraag die de participatiemaatschappij met zich meebrengt op de schouders van vrouwen terecht komt. Dit blijkt uit de publicatie Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk die vandaag is uitgekomen.

Steeds meer werkende vrouwen zijn mantelzorgers
Het aantal werkende mantelzorgers is de laatste jaren flink gestegen: het percentage groeide tussen 2004 en 2012 van 13% tot bijna 18%. Deze toename van het aantal mantelzorgers is het grootst onder vrouwen van 45 tot 65 jaar. In 2012 verleende maar liefst 34% van de werkende vrouwen tussen 45 en 65 jaar mantelzorg. Dit zijn cijfers van 2012; nu bezuinigingen om nog meer participatie van de burgers vragen, zullen deze cijfers wellicht nog hoger liggen.

De nieuwe cijfers van het SCP laten duidelijk zien dat het tijd is voor een nieuwe verdeling van zorg en werk. Alleen op deze manier kunnen we voorkomen dat vrouwen degenen zijn die de extra zorgvraag opvangen en overbelast raken.

Campagne zorgen voor anderen
WOMEN Inc. voert campagne om hier aandacht voor te vragen en organiseerde op 6 maart het evenement ‘De toekomst van Nederland’, waar we in gesprek gingen met vrouwen, mannen, werkgevers en overheid over de nieuwe verdeling van zorg en werk.

Lees meer:
» Terugblik op de bijeenkomst op 6 maart 
» Uitkomsten peiling zorg voor anderen
» Video: Hoe verdelen mannen en vrouwen zorg en werk?
» Video: Hoe wordt er op de werkvloer gereageerd op toenemende zorgtaken? 
» Bekijk hier het werkgeversonderzoek van Motivaction
» Kim Putters (directeur SCP) benadrukt urgentie nieuwe verdeling
» De verdeling van zorg en werk internationaal
» De nieuwe verdeling in de media
» WOMEN Inc. start campagne