Vrouwen aan de top

• 41% van de Tweede Kamerleden is vrouw tegenover 35% in de Eerste Kamer. Het percentage vrouwen in het kabinet is 20%.
Bron: Vrouwen in de politiek 2011, ProDemos

• Het aantal vrouwelijke leden in het Europees Parlement is 35%
Bron: Vrouwen in het Europees Parlement, 2012

• Ruim 200 organisaties hebben het Charter Talent naar de Top ondertekend waarmee zij zich inzetten voor een meer gelijke m/v verdeling aan de top.
Bron: www.talentnaardetop.nl

• Het aandeel vrouwen in de top van organisaties die de charter hebben ondertekend ligt op 20%. Een derde van de charterondertekenaars heeft het streefcijfer van 22% gehaald. Met de huidige groei zal het tot 2045 duren voor 50% van de topposities bezet worden door een vrouw.
Bron: Monitor Talent naar de Top 2012

• Enkele bekende topvrouwen: Neelie Kroes (eurocommissaris), Angelien Kemna (hoofd beleggingen bij APG), Renée Jones-Bos (secretaris-generaal bij Buitenlandse Zaken), Pauline Meurs (hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam).
Bron: Top-100 machtige vrouwen 2012, Opzij

• Meer vrouwen aan de top loont: ondernemingen met meer vrouwelijke bestuursleden presteren beter en halen daardoor hogere financiële resultaten dan ondernemingen die met minder vrouwelijke bestuursleden.
Bron: The Bottom Line, Catalyst

« Ga terug