Vier nieuwe partijen sluiten zich aan bij de Coalitie Beeldvorming in de Media

Viacom Benelux, de Vereniging voor Communicatie Adviesbureaus (VEA), Google en Stichting Include Now hebben zich aangesloten bij de Coalitie Beeldvorming in de Media. Samen met NPO, RTL Nederland en VICE slaan zij nu ook de handen ineen om stereotypering aan te pakken.

 

 

Bijeenkomst Coalitie Beeldvorming in de Media

Afgelopen donderdag 15 maart is de Coalitie Beeldvorming in de Media weer bij elkaar gekomen voor ons jaarlijks overleg. Het was een geslaagde bijeenkomst met inspirerende gesprekken. Zo hebben we gezamenlijk gereflecteerd op de ontwikkelingen in de media: van de #MeToo beweging tot het stigmatiseren van transgender personen in Voetbal International.

 

Steeds meer mediaorganisaties sluiten zich aan

Naast NPO, RTL Nederland en VICE is de Coalitie uitgebreid met vier gedreven nieuwe partners: Laïla Abid van Viacom Benelux, een van de grootste mediabedrijven ter wereld, Daphne Laan van Google, Marc Oosterhout van de VEA en Maartje Blijleven van Stichting Include Now. Wij zijn trots op deze groei en hopen dat steeds meer partijen zich committeren aan een meer evenwichtige representatie van de Nederlandse samenleving in de media!

 

Raad van Inspiratie

Voor de Raad van Inspiratie hebben we jonge talenten zoals Sabrina Simons (One World), Dionne Abdoelhafiezkhan (IZI Solutions) en Manju Reijmer (Scriptschrijver) uitgenodigd. Met hun bijdrage hebben we een aantal inspirerende gesprekken kunnen voeren over diversiteit en inclusie voor en achter de schermen. Deze 5 tips gaven zij ons mee:

  1. Het is belangrijk dat diversiteit en inclusiviteit integraal worden aangepakt vanuit de missie en visie van een organisatie.
  2. Meten is weten. Daarom helpt het om je doelen te vertalen naar meetbare indicatoren en deze ook goed bij te houden.
  3. Een Code of Conduct waarin de kernwaarden en taal die de organisatie gebruikt helder staan omschreven draagt bij aan een inclusieve bedrijfscultuur
  4. Een externe vertrouwenspersoon is aan te raden omdat er dan ruimte gecreëerd wordt om micro-agressies te kunnen benoemen en signaleren.
  5. Creëer stageplekken voor studenten om content analyses te doen. Er zijn genoeg studenten die op zoek zijn naar een stageplek bij een mediaorganisatie.

 

De Coalitie Beeldvorming in de Media

In oktober 2017 heeft WOMEN Inc. samen met RTL Nederland, NPO en VICE Benelux de Coalitie ‘Beeldvorming in de Media’ gestart. De coalitie neemt het initiatief om de komende twee jaar stereotypering tegen te gaan en bewustzijn over vooroordelen te bevorderen. De coalitiepartners gaan op verschillende manieren werken aan meer inclusiviteit: zowel in berichtgeving als op organisatieniveau. Hiervoor zullen meerdere pilots worden gestart aan de hand van de aanbevelingen die zijn gedaan in de publicatie Beperkt Zicht.