Verschillen in gezondheid tussen vrouwen en mannen

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft een factsheet samengesteld met de belangrijkste verschillen in gezondheid tussen vrouwen en mannen. Zij hebben dit gedaan in opdracht van het ministerie van OWC (waaronder het emancipatiebeleid valt), die de Alliantie Gender & Gezondheid samen met WOMEN Inc. in het leven heeft geroepen om genderspecifieke zorg te stimuleren. De Alliantie Gender & Gezondheid is een uniek samenwerkingsverband van relevante stakeholders, waaronder beleidsmakers, medisch specialisten, zorgverzekeraars, kennisinstituten, vrouwenorganisaties, onderzoekers en wetenschappers.

De huidige gezondheidszorg is grotendeels nog niet genderspecifiek, waardoor het onvoldoende toegespitst is op het vrouwelijk lichaam. Het mannelijk lichaam is over het algemeen de norm bij onderzoek en behandeling van patiënten. Veel geneesmiddelen en behandelmethodes zijn vooral op blanke mannen of mannelijke proefdieren getest, waardoor vrouwen onverwachte bijwerkingen kunnen krijgen. Ook is hierdoor minder bekend over de vrouwspecifieke symptomen van ziektes en aandoeningen die zowel bij mannen als vrouwen voorkomen, waardoor deze niet (vroegtijdig) worden herkend. WOMEN Inc. probeert hier verandering in te brengen.

 

»Bekijk hier de factsheet "Gezondheid van vrouwen en mannen"