Symposium over angst en depressie bij vrouwen

Maar liefst 1 op de 5 Nederlanders krijgt te maken met een angststoornis of depressie. Vrouwen hebben twee keer zo vaak last van deze aandoeningen als mannen. Daarnaast komen ze bij Nederlanders met een migratie-achtergrond vaker voor. Er is alleen nog veel te weinig bekend over hoe angststoornissen en depressie bij hen het beste zijn te behandelen, terwijl er soms een andere aanpak nodig is dan bij (autochtone) mannen. Daarom organiseert Alliantielid prof. dr. Marrie Bekker op 7 november een symposium over angst en depressie in een diverse samenleving.

Diversiteit in geestelijke gezondheid
Tijdens het symposium, gericht op professionals uit de geestelijke gezondheidszorg, worden de resultaten van verschillende onderzoeken over geestelijke gezondheid en diversiteit gepresenteerd. Daarbij wordt antwoord gegeven op vragen als: hoe ziet een depressie er uit bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders? Wat zijn de verschillen in uitingsvorm en beleving? Hoe wordt een behandeling effectiever wanneer er meer aandacht is voor verschillen tussen mannen en vrouwen?

Belangrijke rol Alliantielid Marrie Bekker
Prof. dr. Marrie Bekker organiseert het symposium samen met andere onderzoekers van het VSBfonds-programma GGZ & Diversiteit. Zij is hoogleraar Klinische Psychologie bij de Universiteit van Tilburg en houdt zich vooral bezig met genderverschillen en diversiteit in autonomie, hechting, angst en depressie. Zij is ook werkzaam als behandelaar van persoonlijkheidsstoornissen (GGZ-InGeest, Amsterdam). Bekker is vanaf het begin betrokken bij de Alliantie Gender & Gezondheid, een samenwerkingsverband opgericht door WOMEN Inc. dat zich inzet voor de erkenning van gender- en sekseverschillen in de gezondheidszorg.

Naast Bekker spreekt onder andere dr. Caroline Sonnenberg op het symposium. Zij is gespecialiseerd in depressie bij ouderen en was ook podiumgast bij de WOMEN Inc. talkshow in UMC Utrecht.

Meer weten over het programma? Klik hier voor meer informatie, ook over aanmelding en kosten.

Ben jij ook voor goede zorg?
Vind jij het ook belangrijk dat er meer aandacht komt voor diversiteit in de gezondheidszorg? Sluit je aan bij WOMEN Inc., zodat we hier samen voor kunnen zorgen!