RTL, NPO en VICE slaan handen ineen om stereotypering aan te pakken

Nieuwe coalitie onder aanvoering van WOMEN Inc. wil een meer evenwichtige representatie van de Nederlandse samenleving in de media. 



Vandaag kondigt WOMEN Inc. aan dat zij samen met mediapartijen RTL Nederland, NPO en VICE Benelux de Coalitie ‘Beeldvorming in de Media’ is gestart. De coalitie neemt het initiatief om de komende twee jaar stereotypering tegen te gaan en bewustzijn over vooroordelen te bevorderen. Hierbij gaat het om (on)bewuste vooroordelen over vrouwen en mannen, maar ook over leeftijd, etniciteit en sociaal-economische status. De coalitiepartners gaan op verschillende manieren werken aan meer inclusiviteit: zowel in berichtgeving als op organisatieniveau. Hiervoor zullen meerdere pilots worden gestart aan de hand van de aanbevelingen die zijn gedaan in de publicatie Beperkt Zicht. Zo zal onder meer diversiteit centraal staan bij de beoordeling van kwaliteit en zullen er speciale bias-trainingen gegeven worden aan bepaalde redacties. De coalitiepartners streven hetzelfde doel na, maar geven hier op verschillende manieren invulling aan, passend bij hun eigen organisatie. De Coalitie Beeldvorming in de Media is tot stand gekomen met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Naast RTL, NPO en VICE zullen meer mediaorganisaties van print, radio, TV en reclame nauw betrokken worden bij het proces van de coalitie.

Jannet Vaessen, algemeen directeur bij WOMEN Inc. en auteur van IEDEREEN Inc.: “Dit is een mooie opvolging van een maand waarin wij campagne voerden om stereotypering tegen te gaan. Niet alleen hebben we ruim twee miljoen mensen bereikt en zijn er massaal voorbeelden gedeeld met de hashtag #BeperktZicht, ook zijn mediamakers zelf in actie gekomen. Een coalitie als deze is uniek omdat sleutelfiguren uit de media nu concrete toezeggingen doen om binnen twee jaar intersectioneel veranderingen aan te brengen in redactie en content.”

Shula Rijxman, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO: “De publieke omroep is er voor iedereen. Onze verbindende taak kunnen we alleen waarmaken als we alle Nederlanders vertegenwoordigen en aan het woord laten komen. Vrouwen verdienen een even prominente plek voor en achter de schermen als mannen. Dat vergt doelbewust beleid. Daarom laten we diversiteit als criterium voor uitzending zwaarder wegen. Diversiteit, representativiteit, inclusiviteit – noem het hoe je het noemen wilt, hoe meer vrouwelijke hoofdredacteuren, presentatoren en dj’s, hoe beter.”

Kim Koppenol, Manager Corporate Communicatie & Merkstrategie bij RTL: “Een goede afspiegeling zijn van de diverse Nederlandse samenleving en het tegengaan van stereotypering is een collectieve taak van de media. Daarom zijn wij zo blij met dit initiatief van WOMEN Inc. De komende twee jaar lanceert RTL een aantal grote en kleine initiatieven, waarvan de uitrol van een ‘unconscious bias’ training voor zowel medewerkers als makers de eerste grote stap is. De weg naar succes zal bestaan uit bewustzijn creëren, het gesprek aangaan, fouten maken, leren en vooral niet opgeven.”

Perre van den Brink, VICE: “Voor ons sluit dit onderwerp naadloos aan op hoe we al redactie voeren. Daarom voelde de uitnodiging van WOMEN Inc. om mee te doen aan deze coalitie als een logische stap voor een onderwerp wat voor ons hoog op de agenda staat. Niet alleen zullen we kijken naar hoe er mediabreed met het onderwerp omgegaan wordt, ook kijken we kritisch naar onszelf. We zijn ervan overtuigd en voelen ons vereerd dat we in samenwerking met de NPO en RTL een bijdrage kunnen leveren aan het belang van dit maatschappelijk debat.”

Afke van Rijn, directeur Media & Creatieve Industrie bij Ministerie van OCW: "Zowel traditionele als nieuwe media tonen ons vaak slechts een beperkt beeld van onze samenleving. Een meer open blik kan mediamakers een kans geven om meer én meer diverse verhalen te vertellen. Ik vind het daarom heel fijn dat mediamakers samen gaan werken én een actievere rol gaan pakken om alle verhalen uit onze samenleving te vertellen. Media bereiken zo niet alleen een groter publiek, ze doorbreken stereotypen en helpen mensen zich te ontwikkelen tot wie en wat hij of zij wil zijn, niet geremd door heersende beeldvorming."

Over de campagne Beperkt Zicht
We hebben ze allemaal: bewuste en onbewuste vooroordelen over vrouwen en mannen. Of ze nou zwart of wit, jong of oud, homo- of heteroseksueel zijn. Met de campagne Beperkt Zicht riep WOMEN Inc. in de maand september het publiek op zich te laten horen door voorbeelden te delen van stereotiepe krantenkoppen, tv-beelden, foto’s, uitspraken etc. met de hashtag #BeperktZicht. Om ervoor zorgen dat publiek én mediamakers zich bewust worden van de effecten van stereotypering en de impact hiervan op vrouwen en ieder ander die zich niet gerepresenteerd voelt in de media. De campagne heeft ruim twee miljoen mensen bereikt en er zijn massaal voorbeelden gedeeld met de hashtag #BeperktZicht.

Over WOMEN Inc.
WOMEN Inc. streeft naar een wereld waarin het voor je kansen niet uitmaakt of je een vrouw of een man bent. Als mediamakers hun sleutelpositie in beeldvorming erkennen, zal de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen afnemen. In 2016 heeft de organisatie het initiatief genomen tot onderzoek naar beeldvorming in de media. Dit heeft geresulteerd in de publicatie Beperkt Zicht, die WOMEN Inc. begin dit jaar heeft gepresenteerd.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Maria van Tongeren via maria@womeninc.nl of 020-7884231/06-25323979. Meer informatie over de campagne is te vinden op www.beperktzicht.nl