Nederland boekt achteruitgang op gendergelijkheid

Als vrouw kun je jezelf gelukkig prijzen als je in Nederland wordt geboren. Toch? Vandaag brengt het ‘European Institute for Gender Equality’ (EIGE) een rapport uit over gendergelijkheid in Europa. De gemiddelde Europese vrouw gaat er langzaam op vooruit, maar de Nederlandse vrouw merkt daar weinig van. Nederland is namelijk gezakt op de Gender Equality Index ten opzichte van 2012. Maar wat betekent dit precies? Wij leggen het uit.

 

Hoe meet je gendergelijkheid?

Het EIGE rapport onderzoekt zes onderdelen van gendergelijkheid: werk, geld, kennis, tijd, macht en gezondheid. De Europese landen krijgen voor elk onderdeel een score. In Nederland zijn vrouwen er in geen enkel onderdeel op vooruit gegaan en op het gebied van tijd en macht zijn ze er zelfs op achteruit gegaan!

 

Deze afbeelding laat de gemiddelde verandering binnen de EU zien op de 6 onderdelen.

 

Werk

Het EIGE onderzoekt de toegankelijkheid voor vrouwen tot de arbeidsmarkt, doorgroeimogelijkheden en goed werkgeverschap. In Nederland zijn de kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt niet groter, maar ook niet kleiner geworden. Terwijl er toch nog wel verbetering nodig is! Het loonverschil tussen werkende mannen en vrouwen is 16,1%. Vrouwen werken namelijk vaker parttime dan mannen en hebben minder vaak leidinggevende posities.

 

Geld

In dit onderdeel wordt gekeken naar financiële onafhankelijkheid van vrouwen en financiële kwetsbaarheid. Ook op het vlak van geld is er in Nederland ruimte voor verbetering: in Nederlandse gezinnen is er vaak nog sprake van een traditionele verdeling. De man is kostwinner, de vrouw regelt het huishouden. Hierdoor zijn zij vaak financieel afhankelijk van hun partner.

 

Kennis

Evenredige toegankelijkheid tot hoger onderwijs voor jongens en meisjes wordt ook bekeken door het EIGE. In Nederland kunnen alle kinderen naar school, maar toch betekent dat niet dat vrouwen gelijke kansen krijgen in het onderwijs. Onbewust worden jongens vanuit de samenleving namelijk vaak méér gestimuleerd om bijvoorbeeld een technische opleiding te doen dan meisjes.

 

Tijd

'Tijd' verwijst naar de hoeveelheid tijd die vrouwen besteden aan werk en/of zorg (betaalde versus onbetaalde arbeid). Uit het rapport blijkt dat vrouwen op dit gebied achteruit zijn gegaan! De traditionele verdeling van werk en zorg is in Nederland dus erg volhardend.

 

Herkenbaar? Doe de WerkZorgBerekenaar om te kijken wat jij kunt veranderen.

 

Macht

De representatie van vrouwen in machtsposities (de politiek, leidinggevende functies binnen bedrijven, etc.) wordt ook onderzocht. Van alle onderdelen zijn vrouwen het meest achtergesteld in dit onderdeel. Ook dit heeft te maken met onbewuste stereotypes in de maatschappij en de media. 60% van de vrouwen in Nederland merkt dat deze stereotypes invloed hebben op hun carrière of persoonlijk leven. #BeperktZicht noemen we dat!

 

Gezondheid

Tot slot worden de verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft gezondheid en toegang tot zorg getoetst. Al scoort Nederland hoog op dit onderdeel, ook in de gezondheidszorg is nog veel verandering nodig. Mannen en vrouwen verschillen in elke cel van elkaar en toch is de zorg voornamelijk gebaseerd op mannen. Hierdoor hebben vrouwen vaak een lagere kwaliteit van leven dan mannen.

 

En nu?

Het is duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is om gendergelijkheid in Nederland te bereiken, WOMEN Inc. blijft zich hier voor inzetten. Wij zijn bijvoorbeeld erg blij met de verlenging van het vaderschapsverlof, dit is een mooie bekroning voor jarenlang hard werk. We blijven doorgaan tot het in Nederland niet meer uitmaakt voor je kansen of je als jongen of meisje wordt geboren!

 

Bron: Gender Equality Index 2017