Meldpunt zwangerschapsdiscriminatie eerste stap naar verbeteringHet College voor de Rechten van de Mens heeft een meldpunt voor zwangerschapsdiscriminatie gelanceerd. 43% van de werkende vrouwen die een kind kregen in 2016, hebben te maken gehad met mogelijke discriminatie wegens zwangerschap of pril moederschap. WOMEN Inc. vindt het meldpunt een stap in de goede richting. Maar met het meldpunt alleen zijn we er nog niet, er moet meer gebeuren. We weten dat er nog steeds ongelijkheid is op de arbeidsvloer. Het krijgen van kinderen creëert voor vrouwen nu nog een achterstand. Het is heel belangrijk dat er meer over bekend wordt, zodat er vervolgens beleid op gevoerd kan worden. 

 

Betaald vaderschapsverlof verlengen deel van de oplossing

De achterstand en discriminatie van vrouwen wordt al deels opgelost bij bedrijven die langer betaald vaderschapsverlof hebben ingevoerd. Op het moment dat een werknemer vader of moeder wordt, had dat eerst alleen voor de moeder consequenties. Bij deze bedrijven zijn vaders ook enkele weken met verlof en wordt een gelijker speelveld gecreëerd.

 

Overheid moet in actie komen

Wij doen een oproep aan de overheid om betaald vaderschapsverlof mogelijk te maken voor alle vaders. Dan is dit niet langer een oplossing voor de happy few maar kunnen alle vaders er gebruik van maken. Op deze manier creëer je een gelijk speelveld op de hele arbeidsmarkt; waardoor de cv's van vrouwen van rond de 30 niet langer worden weggelegd. Want de zorg voor kinderen is een gedeelde verantwoordelijkheid van vrouwen en mannen.