Mannenmedicijn voor vrouwendepressie

Vandaag is het de Landelijke Dag Psychische Gezondheid, een initiatief van het Fonds Psychische Gezondheid. WOMEN Inc. staat op deze jaarlijks terugkerende dag stil bij depressie. Ook al komt depressie veel vaker voor bij vrouwen, de medicijnen worden nog bijna uitsluitend op mannen getest.

Depressie komt onder volwassenen en ouderen twee keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen: 10% tot 25% lijden aan depressie, bij mannen is dit 5% tot 12%. Bij jongeren tussen de 13 en 17 jaar komt depressie drie keer vaker voor bij meisjes dan bij jongens (bron: Nationaal Kompas Volksgezondheid (RIVM)). Depressie uit zich anders bij vrouwen dan bij mannen: vrouwen hebben vooral last van somberheid en lethargie (een ziekelijke slaapzucht), terwijl mannen juist meer last hebben van gevoelens van onrust en woede.

Onderzoek op mannen
Gert ter Horst, hoogleraar neurobiologie van psychiatrische stoornissen aan de Rijksuniversiteit Groningen, benadrukt dat het van groot belang is om meer onderzoek te doen naar de verschillen tussen vrouwen en mannen als het gaat om depressie en andere psychische problemen. Momenteel wordt depressie beter herkend bij vrouwen, maar toch zijn de medicijnen juist vooral op mannen getest. “Onderzoeken naar de effectiviteit van medicijnen worden vaak uitsluitend bij mannelijke proefdieren of proefpersonen uitgevoerd, omdat die minder last hebben van grote en wisselende hoeveelheden oestrogeen die de data verstoren”, beschrijft Ter Horst.

Zieker door een mannenmedicijn
Een ander voorbeeld die Ter Horst noemt in de documentaire De vergeten sekse van Labyrint, zijn medicijnen tegen chronische stress. Deze worden bijna uitsluitend getest op mannen en mannetjesratten, terwijl deze mannenmedicijnen stress bij vrouwen juist kunnen verergeren. Bij stress neemt de hersenactiviteit bij vrouwen af, terwijl het bij mannen juist toeneemt. Als vrouwen een mannenmedicijn tegen stress krijgen toegediend, neemt hun hersenactiviteit alleen maar verder af, wat dus precies het verkeerde effect is. Hierdoor worden vrouwen juist zieker gemaakt met een mannenmedicijn.