Delen

Investeren in kinderopvang loont

In samenwerking met verschillende consultants heeft WOMEN Inc. door laten rekenen wat de kosten en opbrengsten zijn van goede en betaalbare kinderopvang. Denk aan meer belastinginkomsten door hogere arbeidsparticipatie van ouders of lagere verzuimkosten door minder ziekteverzuim en burn out. Er is doorberekend dat de investering in goede en (zo goed als) gratis kinderopvang zich bij verschillende scenario’s terugverdient.

 

Lagere verzuimkosten en hogere belastingopbrengsten

De doorrekeningen laten zien dat de investeringen zich terugverdienen in het scenario waarbij twee of meer gratis dagen kinderopvang worden aangeboden en de overige dagen tegen een vlak tarief van 1 euro per uur. De voordelen zien we op korte termijn terug in lagere verzuimkosten vanwege vermindering van stress bij ouders en hogere belastingopbrengsten omdat ouders meer gaan werken. Op lange termijn zijn er belangrijke baten te verwachten omdat kinderen in kwetsbare situaties betere opleidings- en baankansen krijgen.

Goed, (zo goed als) gratis, zonder gedoe en voor alle kinderen toegankelijk

Bij het doorrekenen van de scenario’s is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

 • Ten eerste moet de kwaliteit behouden blijven, inclusief de focus op de ontwikkeling van kinderen.
 • Belangrijk is verder dat de financiële barrières om kinderopvang te gebruiken verdwijnen en dat de kosten transparant en betaalbaar zijn.
 • Het beleid rond kinderopvang moet consistent zijn, zodat ouders weten waar ze aan toe zijn.
 • Het is bovendien essentieel de complexiteit weg te nemen en de kinderopvangtoeslag af te schaffen.
 • Tot slot moet kinderopvang toegankelijk zijn voor alle kinderen, ongeacht de werksituatie van de ouders en juist ook voor kinderen in kwetsbare situaties.

Investeren in kinderopvang verdient zich terug

De berekeningen en de resultaten van een grote peiling onder ouders laten zien dat een eigen bijdrage van ouders van 15% (~1 euro per uur) zorgt voor toename van gebruik van kinderopvang. Twee tot vier dagen gratis kinderopvang extra bieden kan zelfs resulteren in een netto positief resultaat tot bijna 500 miljoen euro, ondanks de extra investering. Op de lange termijn zouden de extra baten zelfs op kunnen lopen tot meer dan 8 miljard euro als gevolg van de positieve effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen in een kwetsbare situatie en daarmee opleidings-, baan- en inkomenskansen. Kortom, investeren in een hervorming van het kinderopvangstelsel loont!

Download de belangrijkste info uit ons rekenmodel!

Het volledige rekenmodel is op te vragen via Ody Neisingh.

E-mail Ody

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
 • Actueel
 • Werk
 • ...

Het kinderopvangstelsel in Nederland moet op de schop

 • Actueel
 • Werk
 • ...

"Door de coronacrisis heb ik noodgedwongen de kinderopvang moeten stopzetten."

 • Actueel
 • Werk
 • ...

“Ik ben ziek dus mijn banenzoektocht stopte noodgedwongen."

Bekijk meer