In 5 stappen naar zorgvriendelijk (personeels)beleid

Zorgvriendelijk (personeels)beleid kan medewerkers helpen de balans tussen zorg en werk te bewaren. Momenteel combineert de helft van de werknemers het werk met zorgtaken voor kinderen en verricht bijna één op de vijf werknemers mantelzorgtaken naast hun betaalde werk. De toenemende zorgdruk leidt steeds vaker tot overbelasting bij werknemers. Daarbij is de kans op uitval onder met name vrouwen groot, omdat zij nog altijd het leeuwendeel van de zorgtaken op zich nemen naast hun betaalde werk. WOMEN Inc. helpt werkgevers graag op weg en presenteert een vijf stappenplan naar (mantel)zorgvriendelijk beleid.

Rol werkgevers
Een goede balans tussen werk en privé zorgt voor tevreden en betrokken medewerkers. Bovendien wordt het onderwerp steeds belangrijker in het kiezen van een werkgever. De werkgever van de toekomst houdt rekening met de zorgtaken van werknemers en draagt bij aan een goede balans tussen arbeid en zorg, zodat talenten worden aangetrokken en behouden blijven.

Lees meer over de rol die werkgevers spelen in de nieuwe verdeling van zorg en werk.

De winst van zorgvriendelijk beleid
Wat levert het een organisatie op als zij aandacht hebben voor de werkprivé balans van hun medewerkers? WOMEN Inc. en Great Place to Work® hebben samen een whitepaper geschreven en inzichtelijk gemaakt welke winst er te behalen valt wanneer organisaties ‘zorgvriendelijk’ zijn.

Download de whitepaper 'De winst van zorgvriendelijk werkgeverschap'

In 5 stappen naar zorgvriendelijk beleid

1. Inventariseer wie van je werknemers (mantel)zorgtaken heeft
Het is belangrijk dat je je als werkgever realiseert dat ook jouw medewerkers werk en zorgtaken combineren. Momenteel combineert de helft van de werknemers werk met zorg voor kinderen en 1 op de 5 met mantelzorg. Toch zijn werkgevers niet altijd op de hoogte van de (mantel)zorgtaken van hun medewerkers.

2. Ga tijdig met je werknemer in gesprek over hun (mantel) zorgtaken
Het gesprek tussen werkgever en werknemer over de combinatie van arbeid en zorg vindt nauwelijks plaats. Het initiatief om het gesprek aan te gaan over de combinatie werk en zorgtaken ligt op dit moment vooral bij de medewerker. 67 procent van de werkgevers komt pas in actie als er daadwerkelijk ziekteverzuim optreedt. Ook een lagere productiviteit of een achteruitgang van de fysieke gesteldheid zijn redenen voor werkgevers om in gesprek te gaan met hun medewerkers. Als je preventief het gesprek aangaat, kun je eventueel voorkomen dat het zover komt. Daarnaast geeft ook bijna de helft van de medewerkers aan dat zorgtaken vaker moeten worden besproken tussen medewerker en leidinggevende.

3. Maak (mantel)zorgtaken een onderdeel van het functioneringsgesprek
Door de combinatie van zorg en werk op een vast moment bespreekbaar te maken, zorg je als werkgever voor openheid binnen de organisatie. Het functioneringsgesprek is hiervoor een geschikte gelegenheid.

4. Maak verlofregelingen actief bekend in je organisatie
Een derde van de werknemers is niet of onvoldoende bekend met verlofregelingen. Ook geeft 29 procent van de werkgevers aan dat zij de mogelijkheden tot zorgverlof onvoldoende bekend maken in de eigen organisatie. Verlofregelingen zijn er zodat medewerkers werk en zorg beter kunnen combineren en om te voorkomen dat medewerkers overbelast raken. Door als werkgever bekendheid te creëeren over verlofregelingen weten medewerkers waar ze recht op hebben.

5. Ga na welke extra regelingen jij kunt bieden die passen bij de levensfasen van werknemers
Het is belangrijk dat je je als werkgever realiseert dat medewerkers in verschillende fases van hun leven andere behoeftes hebben. Dan kun je ook jouw beleid daar op aanpassen. Dit draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers.Ook aan de slag met zorgvriendelijk beleid?
Neem contact op met Christine Swart van WOMEN Inc. om van gedachten te wisselen: 020 788 42 31.

Voorlopers
Er zijn al veel werkgevers die zich actief inzetten om de balans tussen zorg en werk van hun medewerkers te verbeteren:
> Lees hier meer over de best practice van &samhoud
> Lees hier meer over de best practice van Kindergarden
> Lees hier meer over de beste practice van Renault Nederland
> Lees hier meer over de best practice van de Gideonsbende (Gemeente Amsterdam)
> Lees hier meer over de best practice van Google