Het vrouwenhart verdient meer aandacht, stelt Vrij Nederland

WOMEN Inc. pleit voor meer aandacht voor sekseverschillen in de gezondheidszorg. Wij vinden het dus goed nieuws dat dit onderwerp steeds meer besproken wordt in de media! In Vrij Nederland van 8 maart stond een boeiend stuk over het vrouwenhart, dat we graag met jullie delen.

Schokkende cijfers
De helft van de Nederlandse vrouwen overlijdt aan hart- en vaatziekten. Voor een groot deel omdat de symptomen niet herkend worden of gebagatelliseerd worden. Er overlijden een stuk meer vrouwen aan hart- en vaatziekten dan aan borstkanker. “Vrouwen zijn veel bezorgder om hun borsten dan om het orgaan dat erachter zit: de motor van ons lichaam,” zegt Els Quaegebeur, schrijver van het stuk. “Er sterven jaarlijks meer dan twintigduizend vrouwen aan hart- of vaatziekten”.

Verkeerde diagnoses
Terwijl mannen last krijgen van hevige, acute pijn op de borst en uitstraling naar de linkerarm, zijn de symptomen bij vrouwen heel anders. Zij hebben naast een drukkende pijn op de borst vaak last van misselijkheid, extreme vermoeidheid, pijn tussen de schouderbladen, een onrustig of angstig gevoel en pijn in de bovenbuik, kaak of nek. Niet alleen kloppen vrouwen door deze ietwat vage symptomen vaak te laat aan bij de dokter, ook de arts denkt niet vaak genoeg aan een hartinfarct. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit uit 2006 blijkt dat in 54 procent van de gevallen bij vrouwen een hartinfarct gemist is.

Meer aandacht en onderzoek is nodig
Bewustwording over en onderzoek naar de vrouwspecifieke symptomen van hart- en vaatziekten is hard nodig. “Met public awareness valt enorm veel te winnen in het omlaag brengen van de mortaliteit,” zegt cardioloog Hariette Verwey. Maar met alleen meer maatschappelijke bewustwording zijn we er niet. Om ook het stellen van de juiste diagnose door de arts te verbeteren, moet er meer onderzoek komen. “Vrouwen hebben meer last van bijwerkingen van medicijnen en minder profijt van de voordelen ervan,” stelt Quaegebeur. “Zelfs bij een juiste tijdige diagnose is de prognose voor de langere termijn bij vrouwen zorgelijker en ingewikkelder dan bij mannen.” De drie artsen die aan het woord komen in het stuk willen daarnaast een vergelijkbaar bevolkingsonderzoek als bij borstkanker: “Na de overgang om de twee jaar naar de huisarts om suiker, gewicht, cholesterol en bloeddruk te laten meten.”

Aandacht vanuit de politiek
Het goede nieuws is dat de Tweede Kamer begin vorig jaar een motie van Kamerlid Agnes Wolbert (PvdA) over gendersensitieve geneeskunde unaniem heeft aangenomen. Dit gebeurde naar aanleiding van de lancering van het Handboek vrouwspecifieke geneeskunde, georganiseerd door WOMEN Inc. Maar we zijn er nog lang niet. Er is nog veel meer aandacht vanuit de politiek nodig om te zorgen dat dit onderwerp op de agenda blijft. WOMEN Inc. maakt zich hier hard voor. Volg alles over gendersensitieve gezondheidszorg en praat mee op Twitter via de hashtag #zorgvoorvrouwen.