Het vrouwenhart: hormonen, bloedvaten en borstkanker

 

Op ons Congres Gender & Gezondheid stonden meer dan 50 sprekers met elk hun eigen verhaal over gender en gezondheid. In ‘Het vrouwenhart: hormonen, bloedvaten en borstkanker’ vertellen dr. Jeanine Roeters van Lennep, prof. dr. Angela Maas en dr. Yolande Appelman over hartproblemen bij vrouwen.

 

Door verslaggever: Patricia Vlasman

 

Hormonen en het hart

De wagon is vol. Er kan geen vrouw meer bij. Een man had nog gekund, maar helaas ontbreekt het nu juist aan testosteron. Cynisch genoeg is dat ook wat van invloed is op het specifieke verschil tussen het vrouwenhart en het mannenhart: hormonen.

 

Cardiovasculair internist Jeanine Roeters van Lennep legt uit dat er naast de gangbare risico’s om een hartinfarct op te lopen - zoals obesitas, suikerziekte, een hoge bloeddruk en stress - er ook vrouwspecifieke risicofactoren bestaan, zoals de overgang en de menstruatiecyclus. Van Lennep stelt vast dat de menopauze een belangrijke “overgang” is die in de spreekkamer wordt gemist. Daarnaast scoren vrouwen ook hoger op alle risicofactoren om een hartinfarct te krijgen. Oftewel: de vrouw is grofweg “de lul” als het gaat over het krijgen van een hartziekte.

 

Gebrek aan techniek voor diagnose

De gebruikelijke techniek om zuurstoftekort in het hart aan te tonen is door middel van een hartkatheterisatie. Interventiecardioloog Yolande Appelman licht toe dat deze techniek nu juist het probleem is. Bij vrouwen met klachten van pijn op de borst zijn de grote kransslagaderen vaak schoon, maar zitten de kleine bloedvaatjes dicht. Deze microvaten zijn echter niet op een hartkatheterisatie zichtbaar. Doordat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de diagnose en behandeling van deze hartproblemen bij vrouwen, ervaren zij een slechte kwaliteit van leven en ontstaan er hoge zorgkosten.

 

Hartschade door borstkanker

Hartschade die ontstaat ten gevolge van borstkanker, is een onderwerp waar hoogleraar Cardiologie voor vrouwen Angela Maas zich hard voor maakt. Vrouwen kunnen namelijk ten gevolge van een chemokuur en/of radiotherapie om borstkanker te bestrijden, worden geconfronteerd met hartschade. Klachten als moeheid, kortademigheid en uiteindelijk hartfalen kunnen zich op lange termijn manifesteren. Maas wil de kankertherapie veiliger maken, zodat deze vrouwen niet dubbel worden gestraft.

 

Verschillen herkennen in de spreekkamer

De verschillende lezingen maken duidelijk dat het genderspecifieke verschil tussen het mannenhart en het vrouwenhart inmiddels op de kaart is gezet. Nu is het zaak dat na het agenderen, deze verschillen in de gehele gezondheidszorg worden herkend en erkend. Niet alleen door zorgverleners, maar ook door de vrouwen zelf. Want beter herkennen, is beter behandelen.

 

Fotografie: Rebke Klokke en Ilvy Njiokiktjien

 

Lees ook de andere verslagen die gemaakt zijn op het Congres Gender & Gezondheid.