Hartklachten bij vrouwen miskend

Uit onderzoek, verschenen in Global Heart, een vakblad van de Wereld Hart Federatie, blijkt dat hartklachten bij vrouwen worden miskend. Het wordt oorspronkelijk gezien als “mannenprobleem”, terwijl het bij vrouwen juist een groot probleem is.

Coronaire hartziekten zijn aandoeningen die worden veroorzaakt door vernauwingen in de kransslagaders, die zijn veroorzaakt door aderverkalking. Microvasculaire coronaire dysfuncties, een specifieke vorm van coronaire hartziekten, treft vrouwen buitenproportioneel veel. Bij deze dysfunctie zijn de bloedvaten minder in staat om zich te verwijden, waardoor vaatvernauwing en zuurstoftekort ontstaat. Bij mannen is er vaker sprake van verstoppingen. Doordat de vorm van hartziekten die vrouwen voornamelijk hebben niet zichtbaar is op een angiogram is het moeilijker om het te diagnosticeren.

Vrouwen lopen meer risico op overlijden
Uit het onderzoek in Global Heart blijkt dat de consequenties van een hartziekte erger zijn bij vrouwen dan bij mannen. Aan een acuut hartinfarct bij mensen onder de vijftig jaar overlijden twee keer zoveel vrouwen als mannen. Vrouwen boven de vijfenzestig jaar hebben ook een grotere kans om binnen een jaar na een hartinfarct te overlijden dan mannen van dezelfde leeftijd. Bovendien neemt de kans dat vrouwen een hartziekte krijgen exponentieel toe na hun zestigste.

Figuur 1: Sterftepercentage van ziekenhuisopnamen met een acuut hartinfarct als hoofddiagnose in de periode 1980-2007. Bron: www.nationaalkompas.nl


Risicofactoren groter bij vrouwen
Voor zowel vrouwen als mannen gelden de volgende risicofactoren voor hartziekten: leeftijd, hartziekte in de familie, hoge bloeddruk, diabetes, hoog cholesterolgehalte, roken en te weinig bewegen. Hoge bloeddruk komt echter vaker voor bij vrouwen, bijna de helft van de vrouwen boven de zestig jaar heeft last van een te hoge bloeddruk, en vrouwen met een hoge bloeddruk lopen een groter risico op hartfalen. Diabetes is een grotere risicofactor voor vrouwen dan voor mannen: bij vrouwen wordt het risico op hartziekten door diabetes 3 tot 7 keer vergroot, terwijl het bij mannen 2 tot 3 keer wordt vergroot.

Vrouwen krijgen minder medicijnen
Bovendien krijgen vrouwen minder vaak medicijnen en ze krijgen ook minder vaak advies over hoe ze klachten kunnen voorkomen, bijvoorbeeld over het verlagen van de bloeddruk of het verbeteren van hun levensstijl. Eerder onderzoek toont aan dat vrouwen minder bètablokkers (76 versus 79 procent), minder cholesterolverlagende medicatie (56 versus 65 procent) en minder ACE-remmers (56 versus 60 procent) krijgen. Daarnaast hebben vrouwen bij medicijnen tegen hoge bloeddruk vier keer zo vaak last van bijwerkingen dan mannen.

Het is van belang om de verschillen tussen vrouwen en mannen bij hartziekten te erkennen, omdat dit de enige manier is om ervoor te zorgen dat hart- en vaatziekten niet langer de doodsoorzaak nummer 1 zijn bij vrouwen.

Noel Bairey Merz van het Cedar-Sinai Heart Institute in California en een internationaal expert in microvasculaire coronaire dysfuncties zet de feiten over hartziekten bij vrouwen uiteen in het filmpje hieronder.