Delen

Er is meer nodig voor toegankelijke, betaalbare en eenvoudige kinderopvang

Vandaag is het SER advies ‘Een kansrijke start voor alle kinderen’ verschenen. De SER is een overlegorgaan waar vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en onafhankelijke deskundigen in plaats nemen. Deze vertegenwoordigers pleiten in het advies voor toegankelijke, betaalbare en eenvoudige kinderopvang, ook voor kinderen van ouders die niet werken. WOMEN Inc. is ontzettend blij om te zien dat al deze partijen het belang van kinderopvang erkennen voor de ontwikkeling van alle kinderen, het bevorderen van arbeidsparticipatie van vrouwen en het vergroten van kansengelijkheid. 

Meer investeringen in de kinderopvang noodzakelijk

De concrete voorstellen die de SER in het rapport benoemt voor de kinderopvang zijn veel te mager. Zij adviseren enkele aanpassingen aan het huidige systeem, terwijl er fundamentele hervormingen nodig zijn. Zolang we het huidige kinderopvangtoeslag systeem in stand houden -waar we de verwoestende gevolgende afgelopen jaren van hebben gezien in de toeslagenaffaire- zullen uiteindelijk de lagere inkomens de dupe zijn van de complexiteit. Zij zijn het hardst geraakt door de toeslagenaffaire en worden het meest afgeschrikt door de complexiteit van het huidige systeem. Juist voor kinderen uit deze gezinnen kan kwalitatief goede kinderopvang een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling leveren, achterstanden verminderen en gelijke kansen bevorderen, schreef de SER zelf eerder.

Daarnaast doet de SER geen concrete aanbeveling voor de korte termijn over het daadwerkelijk wegnemen van financiële drempels, terwijl dit juist van groot belang is voor veel gezinnen. Onderzoek van SCP laat zien dat bijna de helft van de ouders vindt dat de opvang ‘bijna niet meer te betalen’ is. Ruim een kwart van de ouders vindt het zo duur dat het niet de moeite waard is om te werken. 

Betaalbare, kwalitatieve kinderopvang is van groot belang

En dat terwijl kinderopvang een belangrijke rol kan spelen voor een meer gelijke werk-zorgverdeling tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen gaan na de geboorte van een kind minder werken, waardoor ze vaker dan mannen financieel afhankelijk zijn van een partner of de overheid. Onderzoek van McKinsey laat zien dat als het arbeidspotentieel van vrouwen in Nederland net zo zou worden benut als in Scandinavië dit tot een toename in bbp van meer dan 100 miljard kan leiden. Daarnaast zijn er in cruciale sectoren waar grotendeels vrouwen werken zoals het onderwijs en de zorg, enorme tekorten. Zeker in tijden waarin we door corona extra moeten leunen op de zorg, en we tegelijkertijd onze economie moeten opbouwen, hebben we iedereen nodig op de arbeidsmarkt en moeten we juist investeren in de randvoorwaarden.

WOMEN Inc. pleit daarom samen met 30 andere organisaties voor goede, (zo goed als gratis) kinderopvang, zonder gedoe en voor alle kinderen. 

Het is aan het nieuwe kabinet om belangrijke en ambitieuze stappen te zetten om ook de complexiteit van het systeem en de betaalbaarheid voor iedereen aan te pakken. We kunnen nú het verschil maken voor toekomstige generaties en een belangrijke stap zetten voor gendergelijkheid in Nederland. Zoals ook de SER bepleit: zorg nu voor een toekomstbestendig stelsel in plaats van voortdurend jojo-en met beleid. Onze ogen zijn gericht op de formerende partijen. Dit is het moment, fix the system.

Video: formeer gendergelijkheid

Met deze video roepen we de formerende partijen op om het kinderopvangsysteem te hervormen en zo bij te dragen aan gendergelijkheid.

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
 • Actueel
 • Werk
 • ...

Drie generaties over kinderopvang, loopbaan en mantelzorg

 • Actueel
 • Werk
 • Gezondheid
 • Financiën
 • Media
 • ...

Stemadvies van WOMEN Inc.

 • Actueel
 • Werk
 • ...

Nederland klaar voor een herziening van het kinderopvangstelsel

Bekijk meer