De verdeling van zorg en werk internationaal

WOMEN Inc. pleit voor een nieuwe verdeling van zorg en werk in Nederland, omdat de zorg nu vaak nog automatisch bij vrouwen terechtkomt. Met ons vijf puntenplan roepen we de overheid op in actie te komen. Als het gaat om regelingen die de combinatie van werk en zorg mogelijk maken, loopt Nederland in vergelijking met andere landen erg achter. We geven lichten graag drie goede internationale voorbeelden uit.

De 35-urige werkweek van Frankrijk
Om mannen en vrouwen meer tijd te geven om te zorgen zou een verkorte werkweek een oplossing kunnen zijn. Een fulltime werkweek in Nederland is nu 40 uur, maar dit zou ook naar 32 uur kunnen. In Frankrijk hebben ze al sinds het jaar 2000 een 35-urige werkweek. Franse ouders met schoolgaande kinderen geven aan hierdoor makkelijker de balans tussen werk en zorg te kunnen behouden (Fagnani en Letablier 2004).

Het vaderschapsverlof van Zweden
Een langer vaderschapsverlof kan ervoor zorgen dat mannen na de geboorte meer zorgtaken op zich kunnen nemen. Op die manier is het vanaf de geboorte van een kind gelijk normaler voor een man om ook te zorgen. In Nederland krijgen mannen maar 2 dagen betaald vaderschapsverlof en 3 dagen onbetaald verlof. Vanaf 2017 wordt dit 5 dagen betaald verlof. Daarnaast krijgen zowel moeder als vader ouderschapsverlof (26 keer het aantal werkuren per week), dit is in principe onbetaald. In Zweden kunnen ouders 480 dagen betaald ouderschapsverlof opnemen. 390 dagen worden 80% uitbetaald (tot maximaal 105 euro per dag) en voor de overige 90 dagen krijg je ongeveer 20 euro per dag. De vader moet minstens 60 dagen opnemen om de gelijke verdeling tussen werk en zorg te promoten.

De kinderopvang van Finland
Wanneer kinderen meer uren naar de kinderopvang gaan, kunnen vrouwen meer werken. In Nederland wordt slechts een derde van de zorg voor een kind van 0 tot 6 jaar opgevangen door formele kinderopvang. In Finland is bijna twee derde van de kindzorg formeel (hier blijft slechts 10% van de ouders thuis om voor het kind te zorgen) waardoor Finse vrouwen ook meer werken dan in Nederland het geval is (Lewis et al. 2008). Van de werkende vrouwen met kinderen onder de 12 jaar werkt in Finland slechts 7,8% part-time, in Nederland is dit 54,7% (EuroParl, 2003). De kinderopvang in Finland is ook betaalbaarder: een Fins gezin met twee werkende ouders besteedt gemiddeld 7% van hun inkomen aan kinderopvang, in Nederland is dit 25% (OECD, 2006).  


» Bekijk hier onderstaande infographic over vaderschapsverlof in verschillende landen op ware grootteLees meer:
» Terugblik op de bijeenkomst op 6 maart 
» Uitkomsten peiling zorg voor anderen
» Video: Hoe verdelen mannen en vrouwen zorg en werk?
» Video: Hoe wordt er op de werkvloer gereageerd op toenemende zorgtaken? 
» Bekijk hier het werkgeversonderzoek van Motivaction
» Kim Putters (directeur SCP) benadrukt urgentie nieuwe verdeling
» De nieuwe verdeling in de media
» WOMEN Inc. start campagne