Column Kim Putters: de zorgeloze werknemer bestaat niet meer

De positie van vrouwen staat onder een grotere druk, doordat ze meer moeten werken en meer zorgen. Dit beargumenteert Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, in zijn treffende column in het Financieele Dagblad. Hij pleit net als WOMEN Inc. voor een nieuwe verdeling van zorg en werk tussen mannen en vrouwen.

Dubbele oproep: meer werken én meer zorgen
Vanuit Den Haag is er een dubbele oproep: meer werken én meer zorgen. Putters beschrijft dat we vaker zien dat mannen én vrouwen werken, al werken vrouwen nog steeds vaker in deeltijd en staan ze lang niet altijd financieel op eigen benen. Tegelijkertijd wordt de zorgvraag steeds groter door de participatiesamenleving. Deze vraag wordt grotendeels opgevangen door vrouwen, aldus Putters, wat de druk op vrouwen vergroot. “Die combinatie [van werk en zorgtaken] veroorzaakt ook vaker gevoelens van gejaagdheid en stress, vermoedelijk veroorzaakt door het vele ‘schakelen’ tussen alle taken.”

Vrouwen werken minder en zorgen meer
Vrouwen werken vaker in deeltijd om ernaast te kunnen zorgen, terwijl mannen niet minder gaan werken na de komst van hun kind. “Steevast blijft 90 tot 95% van de jonge vaders evenveel werken. Mannen besteden in de gezinsfase met kinderen tot vier jaar zelfs meer tijd aan betaald werk dan voor ze kinderen kregen, of als de kinderen groot zijn”, licht Putters toe.

Ook mantelzorg komt vaker op de schouders van vrouwen terecht; 60% van de mantelzorgers is vrouw. “Het is niet zo dat mannen het af laten weten, maar vrouwen nemen de mantelzorg wel beduidend vaker op zich. Dat heeft veel te maken met het feit dat vrouwen een flexibelere agenda hebben door hun deeltijdbaan, terwijl mannen vaker een fulltime baan hebben”, legt Putters uit.

Verantwoordelijkheid van werkgevers
Putters benadrukt de rol die werkgevers spelen en de verantwoordelijkheid die zij dragen als het gaat om de combinatie van werk en zorg. “Als werkgevers het groeiende ‘leger’ van zorgende werknemers niet ondersteunen, belandt de oproep tot meer eigen verantwoordelijkheid en het combineren van betaalde arbeid en de zorg voor kinderen en ouders vooral in de schoot van vrouwen”, stelt Putters. “Dan stagneert niet alleen hun emancipatie, maar wordt er ook geen moderne participatiesamenleving gerealiseerd.”

Tijd voor een nieuwe verdeling!
WOMEN Inc. is het helemaal eens met Putters en pleit daarom voor een nieuwe verdeling van werk en zorg tussen mannen en vrouwen. Alleen dan kunnen we voorkomen dat vrouwen overbelast raken door de combinatie van werk en zorg. Lees hier wat WOMEN Inc. doet om tot een nieuwe verdeling van zorg en werk te komen!